Huvudmeny

Du är här

Aktuellt om låneinsatserna

Aktuellt om låneinsatserna

 

Varje medlem som tar lån i JAK, bidrar med en låneinsats som är innestående under lånets löptid. Låneinsatsen är en medlemsandel i banken och betalas normalt ut efter det att lånet är slutbetalt. Låneinsatsen är inte ett sparande i banken utan ett bidrag till bankens egna kapital. Återbetalning av låneinsatser görs två gånger per år. I januari för lån som slutbetalats december–maj och i juli för lån som slutbetalats juni–november.

Återbetalning av låneinsatser

För att återbetala låneinsatser måste JAK ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen. Vår senaste ansökan till Finansinspektionen avsåg återbetalning av låneinsatser till medlemmar som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Ansökan nekades av Finansinspektionen med skälen att JAK dels gjort negativa resultat de senaste åren, dels inte hade ett betryggande eget kapital.

Vi har sedan dess arbetat ihärdigt för att förbättra vår lönsamhet genom att t.ex. lansera nya låneprodukter och även öka vårt egna kapital genom frivilliga medlemsinsatser. Detta för att så snart som möjligt komma igång med att återbetala låneinsatserna till de medlemmar som slutbetalt sina lån.

Under 2018 kommer vi att ansöka om att få börja återbetala låneinsatser, vilket kommer ske i turordning där de medlemmar som väntat längst får sin låneinsats först. Vår bedömning är att det kan komma att ta 3–4 år innan vi återgått till ett normalläge och då arbetat bort den extra väntetiden.

Om JAK och vår verksamhet

En liten idéburen bank som JAK har till stor del samma lagkrav på sig som storbankerna. Till skillnad från andra banker har vi dock ingen utdelning till ägarna, inga bonusar och ingen ränta på inlåning. Istället återinvesteras allt överskott i verksamheten.

Vi har löst behovet av eget kapital genom att medlemmarna gör olika kapitalinsatser.

  1. Grundinsats betalas när man blir medlem eller när man fyller 18 år. Grundinsatsen återbetalas ej.
  2. Låneinsats betalas i samband med att man tar lån. Låneinsatsen betalas tillbaka efter att lånet är avslutat och efter Finansinspektionens tillstånd.
  3. Frivillig medlemsinsats betalas in frivilligt och kan vara olika belopp och bindningstider. Särskilda erbjudanden riktas till olika grupper i medlemskåren. En frivillig insats betalas tillbaka efter avtalstidens utgång och efter Finansinspektionens tillstånd.

Insatskapital omfattas inte av den statliga insättningsgarantin, som annars omfattar allt sparande i JAK. En insats är inte ett sparande utan ett bidrag till bankens egna kapital.

Dialogen med Finansinspektionen

April 2016
I april 2016 skickade JAK in en ansökan om att begära tillstånd för utbetalning av låneinsatser som var planerade för juli.

Juni 2016
I juni tog JAK kontakt med Finansinspektionen som då bad om vissa kompletteringar.

September 2016
Komplettering lämnades till Finansinspektionen.

December 2016
I december besökte vd Sammy Almedal och redovisningsansvarig Marie Gillberg Finansinspektionen i Stockholm för att berätta om JAKs modell som bank och vår aktuella finansiella situation.

April 2017
Den 11 april fick vi ett officiellt besked från Finansinspektionen att de nekade vår ansökan om återbetalning av låneinsatser som var planerade för utbetalning i juli 2016. Sedan dess har vi haft flera samtal med FI, som är måna om att följa JAKs utveckling. Beskedet från Finansinspektionen finns att läsa på deras webbplats www.fi.se.

Lånemöjlighet under väntetiden

Medlemmar som väntar på sin låneinsats och har intresse av ett nytt lån, kan ansöka om det genom att återanvända insatsen. Exempel: Väntar du på utbetalning av låneinsats på 6 000 kr, kan du ta ett nytt lån på 100 000 kr enligt ordinarie villkor. Enda skillnaden är att du inte betalar in en ny låneinsats. Vill du veta mer, hör av dig till JAK på mail: jak@jak.se eller ring 0500-46 45 00.

Frågor & Svar

Går det dåligt för JAK och behöver medlemmarna vara oroliga för sitt sparande?
Nej, medlemmarna behöver inte vara oroliga för sitt sparande. Banken är fortsatt stabil men vi behöver anpassa oss efter ökade krav som kommit de senaste åren. Vi har fortsatt ett bra eget kapital. Allt sparande i JAK omfattas av den statliga insättningsgarantin, vilket innebär att pengarna är skyddade upp till 950 000 kr per person.

Har Finansinspektionen fel i sin bedömning?
Nej, de har inte fel utan de följer gällande regelverk och det traditionella sättet att se på ekonomi. Det vi behöver bli bättre på är att lyfta fram hur vår affärsmodell fungerar och hur den skiljer sig från de traditionella vinstdrivande bankerna.

När kan jag som medlem räkna med att få min låneinsats utbetald?
När JAK har samlat ihop ett tillräckligt högt eget kapital och redovisar positivt resultat enligt Finansinspektionens krav, kommer vi att ansöka om att betala ut låneinsatserna i systematisk ordningsföljd. Det vill säga, de som väntat längst får pengarna först.

Varför har inte styrelsen agerat tidigare med tanke på att vi gått med förlust de senaste åren?
Vi har tagit flera beslut de senaste åren för att förhindra ytterligare förluster. Det största och mest påtagliga beslutet var att pausa verksamheten med Idé- och medlemsstöd i december 2014. Vi har även infört nya låneprodukter som Sparfritt Bolån och Flexilån för att ytterligare stimulera utlåningen. Men det har inträffat händelser i vår omvärld som har varit utanför JAKs kontroll. Hit hör minusräntan, nya regler för banksektorn som har inneburit stora kostnader och att JAK anslutits till Riksbankens betalningssystem RIX och till Bankgirot.

Vad kan jag som medlem göra?
Som medlem kan du bidra till att höja JAKs kapitalbas genom att satsa delar av ditt sparande i en frivillig medlemsinsats. En medlemsinsats omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och medför alltså en viss risk.

Vad gör JAK i dialogen med Finansinspektionen?
Vi har haft en pågående dialog med Finansinspektionen sedan april 2016. Läs mer ovan i Dialogen med Finansinspektionen.

Läs om Finansinspektionen på deras hemsida: http://www.fi.se