Huvudmeny

Du är här

Bilda ny Lokalavdelning

Bilda ny Lokalavdelning

Lokalavdelningen ska stödja JAK Medlemsbanks idé och verksamhet på lokalplanet. Lokalavdelningens ändamål är att främja medlemmarnas inflytande och deltagande i JAK Medlemsbank som förening samt sprida JAK Medlemsbanks idé om rättvis ekonomi. Lokalavdelningen ska vara en mötesplats för medlemmarna, där man kan träffas och diskutera viktiga interna frågor i JAK och hjälpa varandra internt. Lokalavdelningen ska också vara en mötesplats mellan medlemmar och allmänhet i
ekonomiska frågor, både samhällsekonomiska och privatekonomiska.

Lokalavdelningens arbete är helt ideellt. Därför är friheten stor och en lägger upp sitt arbete som en vill.

Lokalavdelningen är organiserad på ett sätt som liknar en ideell förening, men är ingen egen juridisk person, utan en avdelning av JAK Medlemsbank.

JAK Medlemsbanks styrelse tar beslut om en lokalavdelning får anslutas eller ej. Lokalavdelningen kan varje år ansöka om medel för sin verksamhet.

7101.54 Lathund Starta LA.doc 7101.50 Mall protokoll LA.doc 7101.35 Starta LA.doc 7003 Ansökan om att bli Lokalavdelning.doc