Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Organisation

Organisation

JAK Medlemsbanks organisation

JAK Medlemsbank är en demokratisk organisation och fungerar som en rikstäckande ekonomisk förening som bedriver bankverksamhet för sina medlemmar.

Bankkontor

På vårt kontor i Skövde möter du vår personal. Får frågor angående dina bankärenden vänligen kontakta oss på e-post: jak@jak.se eller via telefon: 0500 - 46 45 00.

Demokrati

Du kan läsa mer om våra förtroendevalda och om att påverka JAK här.

Lokalavdelningar

Runt om i landet finns det grupper som företräder JAK och som sprider information om vår verksamhet, lokala kontaker och lokalavdelningar.

JAKs organisationsschema sept 2016.pdf