Huvudmeny

Du är här

Demokrati

Demokrati

JAK Medlemsbank är en levande folkrörelse, öppen för dig som vill vara med och ta ansvar för vår verksamhet.

JAK är en demokratisk organisation och fungerar som en rikstäckande ekonomisk förening. Alla medlemmar har tillträde till och rösträtt på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. På stämman behandlas bland annat medlemmarnas motioner och styrelsens propositioner. Föreningsstämman väljer också styrelse, revisorer, valberedning och etikråd för kommande verksamhetsår.