Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Styrelse

Styrelse

Jak styrelse 2017
JAKs årsstämma 2017 har valt ny styrelse bestående av (främre raden från vänster): Ali Hamidian, Monjia Manai Sonnius (ordförande), Per Rosengren, Sten-Inge Kedbäck. Bakre raden från vänster: Maxwell Malavan, Sammy Almedal (vd), Björn Andersson (arbetstagarledamot), Mats Brenner och Katarina Cordes (arbetstagarsuppleant).
Saknas på bild gör Uffe Madsen och Pernilla Blennmyr (arbetstagarledamot).

 

Styrelsen tillsätts av stämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen består av förtroendevalda, tillsammans med VD, i förekommande fall ställföreträdande VD, samt personalrepresentanter. 

Styrelsen ska verkställa stämmans beslut.

Styrelsen behandlar övergripande och långsiktiga frågor av icke löpande natur och ska fastställa mål och strategier för föreningens verksamhet och utvecklingsarbete. Detta ska göras i linje med den av föreningsstämman beslutade värdegrunden och verksamhetsinriktningen. 

 

Styrelsens möteskalender 

2017
2017-04-22/23 Stämma i Skövde
2017-04-23 Konstituerande styrelsemöte

Kontaktuppgifterna nedan uppdateras inom kort med aktuella uppgifter gällande JAK Medlemsbanks nya styrelse. 

Ordförande

Monjia Manai Sonnius
E-Post: ordf.jak@monjiams.se

Ledamöter

Ali Hamidian
S:t Persgatan 31 
753 29 Uppsala
E-post: ali.hamidian.zandi@gmail.com

Uffe Madsen
Slaaenbakken 6
8600 Silkeborg
Danmark
E-post: UffeMadsen@mail.tele.dk

Sten-Inge Kedbäck
E-post: steningekedback@icloud.com

Maxwell Malavan
E-post: maxwellmalavan@gmail.com

Sammy Almedal, VD
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: sammy.almedal@jak.se

Björn Andersson
Box 216,
541 25 Skövde
E-post: bjorn.andersson@jak.se
Personalrepresentant