Huvudmeny

Du är här

Föreningsstämma

Föreningsstämma

JAK:s verksamhet bygger på öppenhet, ansvar och transparens. Det är medlemmarna som tillsammans beslutar om föreningens ändamål och övergripande verksamhet. Föreningsstämman är medlemsbankens högsta beslutande organ.

Alla medlemmar har rätt att få tillgång till medlemsbankens stämmoprotokoll, för att få det kontakta Medlemsservice och uppge e-postadress alternativt postadress.