Huvudmeny

Du är här

Etikråd

Etikråd

Etikrådet väljs av föreningsstämman för att, å medlemmarnas vägnar, bevaka JAK:s verksamhet ur etisk synvinkel.

Etikrådets arbete ska lyfta fram befintliga problemområden och förebygga uppkomsten av nya. Till skillnad från revisorerna bevakar Etikrådet inte i första hand formella och juridiska aspekter utan fokuserar på principfrågor där man kan komma i konflikt med god etik. Arbetet ska bedrivas utifrån den grundsyn på rättvisa och solidaritet som JAK står för och som beskrivs i Reglementet.

Välkommen att kontakta etikrådet om du upplevt eller bevittnat kränkningar, diskriminering, oetiska handlingar eller andra olägenheter inom organisationen. Du kan vara anonym.

Per Eriksson, Vellinge (sammankallande)       
E-post: per_eriksson100@hotmail.com

Eva Stenius, Mörkö                                                             

Rune Forssén, Sösdala

 

Etikrådet arbetsordning 2018.pdf