Huvudmeny

Du är här

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor

Lekmannarevisorerna arbetar på föreningsstämmans uppdrag för att granska att JAK Medlemsbanks verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar, reglemente och värdegrund och att den ur ett medlemsperspektiv bedrivs på ett ändamålsenligt och korrekt sätt. JAK Medlemsbanks stadgar säger att stämman ska välja en lekmannarevisor med en personlig suppleant.

Funktionen som lekmannarevisor ska inte förväxlas med den uppgift som den auktoriserade revisorn har. Lekmannarevisorerna följer de anvisningar som meddelats av föreningsstämman. Lekmannarevisorerna lämnar varje år en granskningsrapport till stämman.
 

Aime Laur, Stockholm (ordinarie)

Arbetsordning lekmannarevision 2016.pdf