Huvudmeny

Du är här

Revisorer

Revisorer

Externrevisorn granskar JAK Medlemsbanks verksamhet på föreningsstämmans uppdrag. Det innebär att externrevisorn ansvarar inför och rapporterar till stämman. Externrevisorn granskar årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning av verksamheten.

Externrevisorn väljs enligt JAK:s stadgar för ett år i taget. Revisorn eller revisorerna ska vara auktoriserade och minst en ska närvara vid föreningsstämman.

Revisor

Micael Engström (auktoriserad revisor, Ernst & Young)
Box 236
931 22 Skellefteå
Tel: 0910-58 58 00
E-post: micael.engström@se.ey.com

Revisorssuppleant
Jesper Nilsson (auktoriserad revisor, Ernst & Young)
Box 393
541 28 Skövde
Tel: 0500-478 900