Huvudmeny

Du är här

Valberedning

Valberedning

Stämman 2017 valde följande personer till valberedning:

Tomas Frejarö, Härnösand  (sammankallande)
E-post: tomas.frejaro@gmail.com

Berit Lindqvist, Ulricehamn  (vice sammankallande)

Katarina Munther, Umeå

Kerstin Lönngren, Huddinge

Gunilla Römmel, Falköping

Valberedningen är föreningsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningens ledamöter ska tillvarata alla medlemmars gemensamma intressen och får inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

Valberedningens arbete pågår under hela verksamhetsåret, från stämma till stämma.