Huvudmeny

Du är här

Valberedning

Valberedning


Stämman 2018 valde följande person till valberedningen:

Tomas Frejarö, Härnösand  (sammankallande)
E-post: tomas.frejaro@gmail.com

Katarina Munther, Umeå (vice sammankallande) 

Kerstin Lönngren, Trosa

Gustav Eek, Göteborg

Börje Johansson, Skövde

Valberedningen är föreningsstämmans organ med uppgift att bereda stämmans beslut i val- och arvodesfrågor. Valberedningens ledamöter ska tillvarata alla medlemmars gemensamma intressen och får inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

Valberedningens arbete pågår under hela verksamhetsåret, från stämma till stämma.