Huvudmeny

Du är här

Valberedning

Valberedning

Kontakta valberedningen

E-post: valberedning@jakdemokrati.se

Stämman 2017 valde följande personer till valberedning:

Tomas Frejarö, Härnösand  (sammankallande)
E-post: tomas.frejaro@gmail.com

Berit Lindqvist, Ulricehamn  (vice sammankallande)

Katarina Munther, Umeå

Kerstin Lönngren, Huddinge

Gunilla Römmel, Falköping

Valberedningens uppgift är att inför föreningsstämman föreslå ledamöter och suppleanter till föreningens organ.

Valberedningens arbete pågår under hela verksamhetsåret inför de val som ska förrättas vid stämman.

Förslagen ska hållas tillgängliga för medlemmarna allra senast när kallelsen till föreningsstämman sker.

Du kan läsa mer om valberedningen och nominera på deras hemsida.