Huvudmeny

Du är här

Styrelse

Styrelse

 

JAKs årsstämma 2019 har valt ny styrelse bestående av bakre raden från vänster: Mats Brenner, Lena Eriksson Åshuvud, Leif Tomas Olsen, Inger Eriksson. Främre raden från vänster: Emma Lustig (stf. vd), Monjia Manai Sonnius (ordförande), Sten-Inge Kedbäck och Johan Thelander (vd). Saknas på bild: Maxwell Malavan och Per Rosengren. 

 

Styrelsen tillsätts av stämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen består av förtroendevalda, tillsammans med vd, i förekommande fall ställföreträdande vd, samt personalrepresentanter. 

Styrelsen ska verkställa stämmans beslut.

Styrelsen behandlar övergripande och strategiska frågor av icke löpande natur och ska fastställa mål och strategier för föreningens verksamhet och utvecklingsarbete. Detta ska göras i linje med den av föreningsstämman beslutade värdegrunden och verksamhetsinriktningen. 

 

Styrelsens möteskalender

2018

2018-01-26 Styrelsemöte
2018-05-17 - 2018-05-19 Styrelsemöte
2018-08-31 - 2018-09-01 Styrelsemöte
2018-11-09 - 2018-11-10 Styrelsemöte
 

2019

2019-01-25 Styrelsemöte
2019-03-08 – 2019-03-09 Styrelsemöte
2019-04-12 Styrelsemöte
2019-04-13 – 2019-04-14 Stämma

 

Ordförande

Monjia Manai Sonnius, ordförande

Monjia Manai Sonnius, Bengtsfors


Ordförande


Titel/yrke: IT-handledare
Född år: 1961
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2015
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Projektledare Ericsson
Product management Ericsson
Ordförande/styrelseledamot i ett antal föreningar och i facket
Tidigare styrelseuppdrag i JAK, varav 2 år som ordförande

Ledamöter

Sten-Inge Kedbäck, vice ordförande

Sten-Inge Kedbäck, Orust


Ledamot, vice ordförande


Titel: fd bankman
Född: 1942
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: oktober 2015
Andra relevanta pågående uppdrag:
Nämndeman i Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Göteborg.
Ledamot i Miljö-och byggnadsnämnden Orust (MP).
Kassör i Lilla Krossekärrs ekoby.
Styrelseledamot i Myckleby Fiberförening.
Arbetserfarenhet och utbildning:
Ekonom.
Bankanställd mellan åren 1964-1995 varav 20 år som bankchef.
Anställd i JAK 1996-2006 som bankchef och ett par år som vd.

Lena Eriksson Åshuvud


Ledamot


Titel/yrke: Egenföretagare och författare
Född år:1964
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2019
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:

Universita Commerciale ’Luigi Bocconi, hållbar ekonomi, rådgivare och coach. 20 års erfarenhet av ledande positioner inom bank- och finans. Arbetat på bl.a. SEB, PWC och Europeiska Investeringsbanken i ledande roller. Hon har erfarenhet av socialt företagande, finansiella institut och att driva egna företag.

johan Thelander, vd

Johan Thelander, Stockholm


Ledamot


Titel/yrke: Vd JAK Medlemsbank
Född år: 1981
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning: Styrelsesekreterare i JAK
Vd i Interim kultur AB (svb)
Vd och ägare i Dilettant AB (svb)
Förtroendevald som lekmannarevisor på riksnivå i JAK samt som sammankallande i lokalavdelningen Stockholm
E-post:
vd@jak.se
Maxwell Malavan, ledamot

Maxwell Malavan, Göteborg


Ledamot


Titel/yrke: Sektionschef på Skatteverket, Västra Regionen.
Född år: 1976
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2016
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Fil.kand i företagsekonomi samt Associate Degree i Hospitality Management.
Swedsec Licensierad privatrådgivare på Skandia Bank & Försäkringar.
Senior placeringsrådgivare på Exceed Värdepappersbolag.
Chef Företagsförsäljning på Prognosia.
Per Rosengren, ledamot

Per Rosengren, Mariestad


Ledamot
 

Titel/yrke: Pensionär. Tidigare riksdagsledamot (V)
Född år: 1951
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Andra relevanta pågående uppdrag:
Lärarvikarie vid Vadsbogymnasiet i Mariestad
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Ekonomexamen (Fil.kand vid Lunds Universitet)
Ämneslärarexamen, bl.a i företagsekonomi, rättskunskap och redovisning
Landskanslist och revisor på Länsstyrelsens skatteavdelning i Skaraborg.
Lärare vid Komvux i Mariestad.
Riksdagsledamot, med inriktning på skatter, finanspolitik och näringspolitik.
2:e vice ordförande i Riksdagens Revisorer.
Styrelseledamot i Riksrevisionen.
Inger Eriksson,ledamot

Inger Eriksson, Stockholm


Ledamot
 

Titel/yrke: Jurist/konsulent i ett medarbetarkooperativ
Född år: 1962
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2018
Andra relevanta pågående uppdrag:
Uppdrag som kassör, revisor och ordförande i flera föreningar samt i ett medarbetarkooperativ som driver omsorgsverksamhet.
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Juristexamen, speciell fastighetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt och immaterialrättsprocess.
Egen företagare. Ekologisk lantbrukare.
Mats Brenner, ledamot

Mats Brenner, Gävle


Ledamot
 

Titel/yrke: IKT-pedagog
Född år: 1960
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Andra relevanta pågående uppdrag:
Styrelseledamot i SVERD.se, ordförande i SNH.se
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
136p i pedagogisk utvärdering, sociologi, vuxenpedagogik och pedagogiskt ledarskap.
IKT-pedagog, Högskolan i Gävle (HIG). Arbetat i andra roller på HIG, bl.a som lärarassistent och IT-pedagog.
Erfarenhet av ideellt folkbildningsarbete i flertal organisationer.

Leif Tomas Olsen


Ledamot
 

Titel/yrke: Författare, Fastighetsutvecklare och rådgivare
Född år: 1955
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2019 
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning: Påbörjat företagsekonomutbildning som han sen kompletterat med andra kurser som motsvarat en fil.kand. Avhandling inom multilateralt samarbete med inriktning på korskulturella frågor. Certifierad EQ coach. Projektledare för bl.a. biståndsfinansierad bankutbildning i Vietnam på uppdrag av SIDA och Världsbanken. Investeringsrådgivare och fastighetsutvecklare i Malaysia, Thailand och Sverige. Managementkonsult med inriktning på företagskonstruktioner.
 

Arbetstagarledamöter Skövde

Pernilla Blennmyr, arbetstagarledamot

Pernilla Blennmyr, Skara

Arbetstagarledamot
 

Titel/yrke:  Obeståndshandläggare
Född år: 1970
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Anställd i JAK Medlemsbanks sedan: 2015

Styrelsen i JAK Medlemsbank ska bestå av minst sju och högst tretton ledamöter, inklusive ordförande. Därutöver har den lokala fackklubben rätt att välja in två arbetstagarrepresentanter med varsin personlig suppleant i styrelsen. Vidare ingår vd som ordinarie ledamot och ställföreträdande vd som suppleant.

Den som är vald av stämman till styrelseuppdrag har en mandatperiod på maximalt tre år och kan sitta högst nio år i följd

Om en situation skulle uppstå att ordförande under pågående mandatperiod inte kan fullfölja uppdraget, träder i första hand vice ordförande in. Skulle vice ordförande inte kunna åta sig uppdraget som ordförande, ska av styrelsen utsedd person i styrelsen träda in som ordförande fram till nästkommande årsstämma.

 

Styrelsens kompetens och färdigheter enligt JAK Medlemsbanks Reglemente.pdf