Huvudmeny

Du är här

Styrelse

Styrelse

Jak styrelse 2018

JAKs årsstämma 2018 har valt ny styrelse bestående av bakre raden från vänster: Maxwell Malavan, Per Rosengren, Inger Eriksson, Uffe Madsen, Johan Thelander (vd) Främre raden från vänster: Sten-Inge Kedbäck (vice ordförande), Monjia Manai Sonnius (ordförande), Mats Brenner. Saknas på bild gör Ali Hamidian och Pernilla Blennmyr (arbetstagarledamot).

 

Styrelsen tillsätts av stämman och ansvarar för medlemsbankens organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen består av förtroendevalda, tillsammans med vd, i förekommande fall ställföreträdande vd, samt personalrepresentanter. 

Styrelsen ska verkställa stämmans beslut.

Styrelsen behandlar övergripande och strategiska frågor av icke löpande natur och ska fastställa mål och strategier för föreningens verksamhet och utvecklingsarbete. Detta ska göras i linje med den av föreningsstämman beslutade värdegrunden och verksamhetsinriktningen. 

 

Styrelsens möteskalender

2018

2018-01-26 Styrelsemöte
2018-05-17 - 2018-05-19 Styrelsemöte
2018-08-31 - 2018-09-01 Styrelsemöte
2018-11-09 - 2018-11-10 Styrelsemöte
 

2019

2019-01-25 Styrelsemöte
2019-03-08 – 2019-03-09 Styrelsemöte
2019-04-12 Styrelsemöte
2019-04-13 – 2019-04-14 Stämma

 

Ordförande

Monjia Manai Sonnius, ordförande

Monjia Manai Sonnius, Bengtsfors


Ordförande


Titel/yrke: IT-handledare
Född år: 1961
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2015
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Projektledare Ericsson
Product management Ericsson
Ordförande/styrelseledamot i ett antal föreningar och i facket
Tidigare styrelseuppdrag i JAK, varav 2 år som ordförande

Ledamöter

Sten-Inge Kedbäck, vice ordförande

Sten-Inge Kedbäck, Orust


Ledamot, vice ordförande


Titel: fd bankman
Född: 1942
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: oktober 2015
Andra relevanta pågående uppdrag:
Nämndeman i Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Göteborg.
Ledamot i Miljö-och byggnadsnämnden Orust (MP).
Kassör i Lilla Krossekärrs ekoby.
Styrelseledamot i Myckleby Fiberförening.
Arbetserfarenhet och utbildning:
Ekonom.
Bankanställd mellan åren 1964-1995 varav 20 år som bankchef.
Anställd i JAK 1996-2006 som bankchef och ett par år som vd.
Ali Hamidian, ledamot

Ali Hamidian, Uppsala


Ledamot


Titel/yrke:Filosofie doktor (Ph.D.)/Forskningschef
Född år:1979
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2011
Andra relevanta pågående uppdrag: Styrelseledamot i ett antal föreningar.
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Forskningschef, Huawei.
Risk Manager och Task Leader i ett multinationellt forskningsprojekt.
Arbetat i flera olika roller på Ericsson, bl.a. som System Manager och Senior Researcher.
Civilingenjör och doktor i datakommunikation från LTH, Lund samt UCLA, Los Angeles
johan Thelander, vd

Johan Thelander, Stockholm


Ledamot


Titel/yrke: Vd JAK Medlemsbank
Född år: 1981
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning: Styrelsesekreterare i JAK
Vd i Interim kultur AB (svb)
Vd och ägare i Dilettant AB (svb)
Förtroendevald som lekmannarevisor på riksnivå i JAK samt som sammankallande i lokalavdelningen Stockholm
E-post:
vd@jak.se
Maxwell Malavan, ledamot

Maxwell Malavan, Göteborg


Ledamot


Titel/yrke: Sektionschef på Skatteverket, Västra Regionen.
Född år: 1976
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2016
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Fil.kand i företagsekonomi samt Associate Degree i Hospitality Management.
Swedsec Licensierad privatrådgivare på Skandia Bank & Försäkringar.
Senior placeringsrådgivare på Exceed Värdepappersbolag.
Chef Företagsförsäljning på Prognosia.
Per Rosengren, ledamot

Per Rosengren, Mariestad


Ledamot
 

Titel/yrke: Pensionär. Tidigare riksdagsledamot (V)
Född år: 1951
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Andra relevanta pågående uppdrag:
Lärarvikarie vid Vadsbogymnasiet i Mariestad
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Ekonomexamen (Fil.kand vid Lunds Universitet)
Ämneslärarexamen, bl.a i företagsekonomi, rättskunskap och redovisning
Landskanslist och revisor på Länsstyrelsens skatteavdelning i Skaraborg.
Lärare vid Komvux i Mariestad.
Riksdagsledamot, med inriktning på skatter, finanspolitik och näringspolitik.
2:e vice ordförande i Riksdagens Revisorer.
Styrelseledamot i Riksrevisionen.
Inger Eriksson,ledamot

Inger Eriksson, Stockholm


Ledamot
 

Titel/yrke: Jurist/konsulent i ett medarbetarkooperativ
Född år: 1962
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2018
Andra relevanta pågående uppdrag:
Uppdrag som kassör, revisor och ordförande i flera föreningar samt i ett medarbetarkooperativ som driver omsorgsverksamhet.
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Juristexamen, speciell fastighetsrätt, IT-rätt, immaterialrätt och immaterialrättsprocess.
Egen företagare. Ekologisk lantbrukare.
Mats Brenner, ledamot

Mats Brenner, Gävle


Ledamot
 

Titel/yrke: IKT-pedagog
Född år: 1960
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Andra relevanta pågående uppdrag:
Styrelseledamot i SVERD.se, ordförande i SNH.se
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
136p i pedagogisk utvärdering, sociologi, vuxenpedagogik och pedagogiskt ledarskap.
IKT-pedagog, Högskolan i Gävle (HIG). Arbetat i andra roller på HIG, bl.a som lärarassistent och IT-pedagog.
Erfarenhet av ideellt folkbildningsarbete i flertal organisationer.
Uffe Madsen, ledamot

Uffe Madsen, Danmark


Ledamot
 

Titel/yrke: Ekonom
Född år: 1948
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2012
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Bankanställd i Danmark från 1964-2011 28 år som vd for Folkesparekassen (pågående).

Arbetstagarledamöter Skövde

Pernilla Blennmyr, arbetstagarledamot

Pernilla Blennmyr, Skara

Arbetstagarledamot
 

Titel/yrke:  Obeståndshandläggare
Född år: 1970
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2017
Anställd i JAK Medlemsbanks sedan: 2015

Styrelsen i JAK Medlemsbank ska bestå av minst sju och högst tretton ledamöter, inklusive ordförande. Därutöver har den lokala fackklubben rätt att välja in två arbetstagarrepresentanter med varsin personlig suppleant i styrelsen. Vidare ingår vd som ordinarie ledamot och ställföreträdande vd som suppleant.

Den som är vald av stämman till styrelseuppdrag har en mandatperiod på maximalt tre år och kan sitta högst nio år i följd

Om en situation skulle uppstå att ordförande under pågående mandatperiod inte kan fullfölja uppdraget, träder i första hand vice ordförande in. Skulle vice ordförande inte kunna åta sig uppdraget som ordförande, ska av styrelsen utsedd person i styrelsen träda in som ordförande fram till nästkommande årsstämma.

 

Styrelsens kompetens och färdigheter enligt JAK Medlemsbanks Reglemente.pdf