Huvudmeny

Du är här

Internrevisor

Internrevisor

Internrevisorn ska på styrelsens uppdrag granska och utvärdera den interna kontrollen hos JAK. Den interna kontrollen innefattar JAK:s riskkontroll och regelefterlevnad. Internrevisorn är liksom externrevisorn auktoriserad och ska regelbundet rapportera utfallet av sitt arbete till styrelsen.

 
KPMG