Huvudmeny

Du är här

Sparfria lån

Sparfria lån

Sparfria lån erbjuds nu till medlemsorganisationer och företag

Lånen kan sökas från och med våren 2013 och är befriade från kravet på bundet sparande. Det är tack vare medlemmarnas höga inlåning som JAK nu erbjuder eftersparfria lån som ett sätt att stödja medlemsorganisationer och företag. Det totala maxbeloppet för dessa lån är 25 miljoner kronor och varje medlem kan låna maximalt 1 miljon kronor. Lånekostnaden är 4,5 procent.

Lånen ges under en prövotid, då vi kommer att utvärdera hur attraktivt detta är och vilka reaktioner vi får på Sparfria lån erbjuds nu till medlemsorganisationer och företag. Beslut för detta har tagits i styrelsen, som ett sätt att stödja medlemmar som bedriver verksamhet i linje med JAKs värderingar. 

Kriterier för att beviljas ett sparfritt lån:

  • Lån kan endast beviljas för juridiska personer som är medlemmar och har samma värdegrund som JAK.
  • Företaget eller organisationen måste ha ett eget organisationsnummer (enskild firma kan inte söka)
  • Lånen ska användas till miljöinvesteringar, lokal utveckling och småföretagande, och verksamhet som är i linje med JAKs värderingar som de uttrycks i reglementet.
  • Ansökan ska kompletteras med ett brev, med argument för varför ansökan görs och på vilket sätt lånet stämmer överens med JAKs värderingar.
  • I övrigt gäller samma krav på kreditbedömning som för andra företag och organisationer (förutom kravet på bundet sparande).

Kontakta oss för mer information

E-post: jak@jak.se, tel 0500-46 45 00
 
Låneavdelningen
Magnus Frank, bankchef, e-post: magnus.frank@jak.se, tel 0500-46 45 27

Björn Andersson, företagslån, e-post: bjorn.andersson@jak.se, tel 0500-46 45 43

Låneansökan 

Låneansökan hittar du att ladda ned som en pdf längst ned på denna sida. Observera att blanketten är JAKs traditionella låneansökan och innehåller frågor som inte är relevanta för sparfritt lån. Kontakta oss vid eventuella oklarheter.

Låneansökan org.pdf