Huvudmeny

Du är här

Årsmöte JAK Stockholm

Vill du vara med och engagera dig i JAK lokalt? Är du intresserad av att diskutera ekonomi och kanske särskilt med koppling till hållbarhet? Då är JAK något för dig! Lokalavdelningen är betydelsefull för att väcka intresse för JAK Medlemsbank.

Välkommen på årsmöte!

Du som medlem hos JAKs Medlemsbank är inbjuden till JAK-Stockholms årliga stämma som äger rum lördag den 27 april på Sensus studieförbund i Stockholm mellan kl 15.00-17.30.
Vill du delta på stämman önskar vi att du anmäler dig så att inköp av fika blir rätt. Det gör du genom att mejla namn till randnezamaldin@hotmail.com.

Kontaktpersoner
Nava Darlson Milly, 070 288 57 65
(navajajja@gmail.com)
Rand Nezamaldin, 073 97 02 222
(randnezamaldin@hotmail.com)

 

Årsmöteshandlingar 2019 Arbetsordning Bilaga Arbetsordning Årsrapport 2018 Verksamhetsplan 2019 Budget 2019 Ansvarsgruppens förslag 2019