Huvudmeny

Du är här

Vanliga frågor

Vad räknas som företag/organisation?
Som företag eller organisation räknas de som har organisationsnummer. Även enskilda firmor kan betraktas som företag. Verksamheten ska dock ligga till grund för den huvudsakliga inkomstkällan. 
Kan man som företag/organisation vara medlem i JAK?
Ja självklart. Våra tjänster går att använda både som privatperson och företag/organisation. Det enda kravet är att det finns ett organisationsnummer till företaget eller organisationen.
Hur blir man medlem?

Som företag/organisation blir man medlem på samma sätt som privatperson. Du betalar in till plusgiro 67 15 80-9 och skriver organisationsnumret som meddelande på insättningen. Första året betalar man en grundinsats på 300 kr för att bli medlem. Nästkommande år ersätts detta av medlemsavgift som är på 365 kr/år. 

Hur öppnar man konto?

När JAK Medlemsbank har mottagit grundinsatsen sänder vi material till dig, bland annat kontoöppningshandlingar som du fyller i och returnerar. Du måste också bifoga kopia på protokoll som visar vem eller vilka som ska teckna kontot. Utöver detta vill vi också ha in kopior på dessa personers id-handlingar.

Finns det olika typer av konton som vi kan använda oss av?
Det finns Baskonto och Transaktionskonto. Baskontot ingår i medlemskapet och är kostnadsfritt. Transaktionskontot med tillhörande tjänster, kan användas för dagliga in- och utbetalningar. Kostnad 15 kr/månad. 
Hur får jag tillgång till mitt nyöppnade konto?
Några bankdagar efter att JAK Medlemsbank har fått in alla blanketter samt kopior på protokoll och id-handlingar, kan firmatecknarna komma åt kontot via vår internetbank med hjälp av en personlig e-legitimation. För mer info om detta, gå in på www.bankid.com
Kan man få ett eget bankgiro/plusgiro?

Nej, det går tyvärr inte. Eget plusgiro kan bara Nordea tillhandahålla. Däremot får du använda JAK Medlemsbanks plusgiro tillsammans med ett OCR-nummer, som styr betalningarna till just ditt konto. 

Kan jag koppla ett betalkort till mitt konto?

Vi erbjuder ett betal- och kreditkort, JAKort. Detta är än så länge avsett endast för privatpersoner och enskild firma. 

Hur gör jag för att skicka ut fakturor?
Fakturering gör du i företagets egna bokförings- eller faktureringsprogram. Det vi kan bidra med är plusgiro och OCR-nummer, som kan användas som betalningsinstruktioner på era fakturor. I vår internetbank finns en tjänst där du kan skapa egna OCR-nummer, som gör det enklare att se vilka fakturor som är betalade. 
Kan jag som företag ansöka om lån?
Ja, företag/organisationer kan ansöka om lån. Vi kräver alltid säkerhet för lån till företag/organisation. 
Vad krävs det för säkerheter?
Den vanligaste formen av säkerhet är pantbrev i fastighet eller säkerhet i bostadsrätt (som tidigare inte är belånad). Om förutsättningarna är de rätta kan vi även acceptera borgensåtagande.
Måste man efterspara även vid företagslån?
Vi har eftersparfria lån riktade till juridiska personer som är medlemmar. Lånen ska användas till miljöinvesteringar, lokal utveckling och småföretagande, eller verksamhet som är i linje med JAKs värderingar (läs mer under Företag / Eftersparfria lån och Värdegrund). I övriga fall fungerar företagslån likadant som lån till privatpersoner, det vill säga med sparkrav. Om sparandet har påbörjats innan lånet tas, påverkar det återbetalningen. 
Kan jag lösa mitt lån när jag vill?

Du kan när som helst lösa ditt lån i förtid. Beroende på när du tog lånet gäller olika regler.

För lån utbetalda före 2006-12-31 betalar du enbart den ränta (tidigare kallad låneavgift) som är upplupen mellan senaste inbetalningsdag och dagen du löser lånet.

Har du ett lån som är utbetalt efter 2007-01-01 fram till 2010-12-31 får du dock göra en ifyllnadsbetalning av ej betald ränta (tidigare kallad låneavgift). Se mer om ifyllnadsbetalning nedan.

För lån utbetalda efter 2011-01-01 betalar du enbart den ränta (tidigare kallad lånekostnad) som är upplupen mellan senaste inbetalningsdag och dagen du löser lånet.


Ifyllnadsbetalning av ränta
Ett lån medför en högre kostnad första året för banken på grund av bland annat administrationskostnader. För enkelhets skull fördelas dock räntan (tidigare kallad låneavgift) jämt över lånets hela löptid. Detta innebär att full kostnadstäckning uppstår först när lånet slutbetalats enligt ursprunglig amorteringsplan. Vid förtidsinlösen betalas den ännu ej reglerade räntan (tidigare kallad låneavgift) fram till lösendagen tillsammans med kvarvarande skuldsaldo. Hur mycket du behöver göra som ifyllnadsbetalning framgår av skuldebrevet.


Eftersparande
Observera också att du måste efterspara till dess balans uppstått mellan din sparprestation och poängskuld. Detta gäller enbart om du har ett lån med efterspar. De flesta löser detta genom att de låter eftersparandet stå kvar och avstår från att betala in nytt eftersparande. Tänk dock på att fortsatt sparande förkortar tiden tills eftersparandet betalas ut.

 

 

 

Kan jag förtidsinlösa mitt lån?

Ja, du kan förtidsinlösa ditt lån när du vill. Vissa lån har dock en kostnad i samband med förtidsinlösen eller extraamortering. Det vanligaste på nya lån är en kostnad i samband med förtidsinlösen på 1 % av inbetalt belopp. Äldre lån kan ha andra villkor.
 
Hör av dig till vår Medlemsservice för att kolla vad som gäller för just ditt lån. Det kan även vara bra att kontakta oss om du funderar på att förtidsinlösa lånet. Kanske det går att ändra villkoren så att det passar dig bättre.

Vad betyder Bail-in och Bail-out?

JAK Medlemsbanks sparare och låntagare är skyddade av insättningsgarantin i det fall att banken av någon orsak skulle komma på obestånd. 

Regleringar och beslut på EU-nivå kan om de inte förklaras och förtydligas lätt leda till missförstånd på nationella nivåer och för mindre banker som JAK. Två av dessa regleringar är Bail-out och Bail-in varav Bail-in orsakar en del missförstånd gällande vem och vad som påverkas. Det förstnämnda innebär att banken i fråga kan låna av staten för fortsatt drift och kapitaltäckning, det andra att banken skulle använda sina kunders sparmedel till samma sak.

Alla insättningar upp till 950 000 SEK täcks av insättningsgarantin och är helt undantagna från reglerna för Bail-in. Det gäller för såväl privatpersoner, som för alla typer av företag.

I Sverige kommer rättigheten att ta spararnas pengar och pensionsmedel endast att gälla de affärsdrivande systemkritiska bankerna som Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken.