Huvudmeny

Du är här

Vanliga frågor

Hur blir jag medlem i JAK Medlemsbank?

Du blir medlem genom att betala in grundinsatsen på 300 kr, detta är en engångsinbetalning första året. Året efter betalas årsavgiften på 365 kr.

Barn under 18 år betalar ingen medlemsavgift.

Bli medlem direkt på vår hemsidan: jak.se/bli-medlem

Gör så här för att bli medlem via plusgiro:

1. På en vanlig plusgiroblankett fyller du i plusgironummer 67 15 80 - 9 och JAK Medlemsbank som betalningsmottagare.

2. Fyll i ditt namn, adress och personnummer.

3. Om det finns fler i din familj (på samma adress) som vill bli medlemmar i JAK kan du skriva till deras namn och personnummer i meddelandefältet. Om någon eller några är under 18 år kan du ange detta särskilt, i så fall får de sitt medlemskap gratis.

4. Fyll i den totala grundinsatsen som du skall betala. 300 kr per person förutom barnmedlemmar. Var också noga med att fylla i personnummer för alla du skriver upp på blanketten.

När vi fått din grundinsats skickar vi kontoöppningshandlingar till dig med information om hur du öppnar konton och använder JAK som bank. 

Hur gör jag en adressändring?
Varje månad gör vi en kontroll av adresser mot offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adress i våra system. Du behöver alltså inte meddela oss din nya adress om du folkbokför dig på den nya adressen. Den får vi automatiskt. Du kan ändå om du vill skicka oss din nya adress via mail. Vi kan då lättare bevaka att vi fått rätt adress i systemet. Ska du ha en annan adress tillfälligt utan att folkbokföra dig där vill vi att du skickar oss ett brev om den nya adressen samt hur länge den ska gälla.
Kan jag sätta in mina pengar via internet på mitt konto?
Ja, alla våra post- och bankgirokonton går att använda för Internetbetalning om du har avtal med någon Internetbank. Det viktiga är att du håller reda på om det är en s k OCR-betalning. OCR-betalningar är helt automatiska och har ingen manuell hantering. Alla OCR-betalningar har en siffersträng längst ned på inbetalningskortet mellan två #. Siffersträngen, som innehåller medlemsnummer eller kontonummer, gör att JAK kan skicka din inbetalning direkt till det konto som den avser. Notera att det inte går att lämna några meddelande på en OCR-inbetalning. Du kan se vilken OCR-kod du skall använda via vår Internetbank. På de inbetalningskort som inte har siffersträngen ska du tydligt ange vad pengarna avser, samt ditt medlemsnummer och kontonummer.
Varför kan jag inte använda mitt eftersparande till att lösa lånet när eftersparandet är lika stort som lånet?
När du tar ett lån hos oss förbinder du dig också i vissa fall till att göra ett s.k. eftersparande. Eftersparandet krävs för att få sparpoängsbalans mellan ditt lån och din sparprestation. Efter halva lånetiden är lånet lika stort som eftersparandet men du har då ett sparpoängsunderskott. Detta underskott tar du igen under andra halvan av lånets löptid när eftersparandet är större än lånet. Efter hela lånets löptid har du balans mellan ditt lån och din sparprestation och eftersparandet betalas ut.
Hur ändrar jag mitt förvalda bankkonto dit ni för mina uttag?
Du loggar in på vår Internetbank med e-legitimation. Du kan då ändra både kod och konton.
Kan jag betala mina räkningar hos JAK?

Ja, du betala dina räkningar på vår Internetbank. För att betala räkningar behöver du öppna ett Transaktionskonto. Kostnaden för Transaktionskontot är 15 kr per månad.

Är du privatperson öppnar du kontot via Internetbanken när du är inloggad med e-legitimation. Är du en organisation eller företag öppnar du kontot genom att fylla i blanketten "öppnande av Transaktionskonto" som du får om du kontaktar kontoret i Skövde.

Sedan tidigare finns även möjlighet att få in din lön och andra ersättningar hos JAK. Du kan ta ut pengar med ditt JAKort, för uttag i bankomat tillkommer en avgift på 15 kronor. Uttag av kontanter i samband med köp i affär är avgiftsfritt.

Vad är e-legitimation och hur får jag tag på det?

E-legitimation är ett elektroniskt ID-kort som gör att du kan identifiera dig på Internet. När du loggar in på JAKs Internetbank med e-legitimation har du tillgång till alla tjänsterna som finns där. E-legitimation kan du få på vissa banker och hos Telia.

Hur räknas sparpoängen?

Varje krona du sätter in på kontot ger sparpoäng beroende på hur stor sparfaktorn är. Sparfaktorn talar om hur många sparoäng du får för varje krona under en månad. Är sparfaktorn 1 betyder det att du har fått 1 poäng om du har en krona insatt under en månad.

Poängen räknas varje dag så du behöver inte ha pengarna insatta en hel månad för att få sparpoäng.

Hur mycket kan jag låna på mina sparpoäng?

Det enkla svaret på den frågan är: Så mycket du behöver och din ekonomi tillåter.

För ett antal år sedan tog vi bort kravet på att du först måste spara innan du lånar. Idag kan du låna direkt när du blivit medlem. Det som styr lånet är din betalningsförmåga och vilken säkerhet du har för lånet.

De sparpoäng som du hittills fått ihop påverkar dock ditt sparande när du lånar. Ju mer poäng du fått ihop ju mindre sparande behöver du göra samtidigt som du återbetalar ditt lån. Det blir en mindre summa pengar du binder upp under lånetiden.

Om du inte gjort något sparande innan du lånar blir sparandet lika stort som amorteringen. Tillför du poäng minskar sparandet ända ner till noll om du har tillräckligt med poäng. Även i efterhand kan du tillföra poäng till lånet och minska sparandet.

På hur lång tid får jag betala av mitt lån?
Vår längsta amorteringstid är 50 år (Flexibelt Bolån), övriga bostadslån 40 år. För att kunna låna på mer än 20 år ska din säkerhet vara din fastighet eller bostadsrätt och ha s k "bästa rätt" i fastigheten. Det innebär att vi har de första pantbreven i fastigheten. Lånar du på 20 år eller kortare tid går det bra med andra pantbrev eller borgenslån. Våra lån utan säkerhet, s k Blancolån, får löpa på maximalt 10 år.
Vilka säkerheter behövs för att låna?
Fastigheter för bostadsändamål och bostadsrätter belånas upp till 85% av aktuellt marknadsvärde. Vissa typer av fastigheter som till exempel näringsfastigheter har ett lägre belåningsvärde Lämnar du borgensmän som säkerhet krävs som regel två stycken Vi har även möjlighet att erbjuda blancokrediter (lån utan säkerhet) upp till ett belopp på 100 000 kr per medlem. Max 200 000 kr per hushåll.
Vad är medlemsdel?

När du lånar pengar hos JAK stöter du på begreppet medlemsdel. Medlemsdelen är den del du som medlem totalt kan ha i lån utan att ha gjort något sparande i förväg under förutsättning att du uppfyller kraven på betalningsförmåga och säkerhet. Vill du låna mer pengar krävs det att du gjort ett sparande i banken och fått ihop sparpoäng.

Bankens utlåning består av de insättningar som medlemmarna gör som sparande. Det är väldigt viktigt att det är balans mellan de sparade pengarna och utlåningen. För att kunna hålla denna balans och samtidigt ha pengar tillhanda när medlemmarna önskar få ut sitt sparande använder styrelsen ett antal nyckeltal. Ett av dem är medlemsdelen som är den summa som medlemmarna totalt kan ha i lån utan att ha gjort något sparande innan de lånar. Medlemsdelen gör det möjligt att prioritera de medlemmar som har sparat i banken så att de i första hand får det lån som de önskar. Vid varje styrelsemöte bestäms hur stor medlemsdelen ska vara för den kommande perioden.

Medlemsdelen förändras bland annat beroende på hur mycket ni medlemmar sparar och hur många medlemmar som söker lån samtidigt. Om t ex medlemsdelen är 250 000 kr så kan du som medlem låna detta belopp utan att ha några sparpoäng. Du måste istället spara under tiden som du betalar tillbaka lånet. Önskar du t ex låna 300 000 kr får du vara med på en s k tilldelning för de pengar som överstiger 250 000 kr. I ditt fall skulle du behöva få tilldelning på 50 000 kr.

Du är då med och delar på den summa som vi totalt har för denna tilldelning. Om detta belopp är en miljon kronor så lägger du dina poäng i en hög tillsammans med alla andra medlemmar som önskar låna mer än 250 000 kr den veckan. Du har till exempel 500 000 sparpoäng och alla medlemmar som vill låna mer än 250 000 kr tillsammans har 15 000 000 sparpoäng. Då har du alltså möjlighet att låna (500 000sp/15 000 000sp x 1 000 000 kr=) 33 300 kr mer än medlemsdelen, du får då totalt låna 288 300 kr.

Hur mycket det blir i slutändan beror på hur många medlemmar som vill låna samtidigt samt hur många poäng du har. Fördelningen sker i samband med beviljningen av lånet. Du kan därför inte vara säker på vilket belopp du får låna när du skickar in låneansökan även om säkerhet och betalningsförmåga finns. Det är styrelsen som sätter storleken på medlemsdelen och den förändras vid behov.

Vad betyder Bail-in och Bail-out?

JAK Medlemsbanks sparare och låntagare är skyddade av insättningsgarantin i det fall att banken av någon orsak skulle komma på obestånd. 

Regleringar och beslut på EU-nivå kan om de inte förklaras och förtydligas lätt leda till missförstånd på nationella nivåer och för mindre banker som JAK. Två av dessa regleringar är Bail-out och Bail-in varav Bail-in orsakar en del missförstånd gällande vem och vad som påverkas. Det förstnämnda innebär att banken i fråga kan låna av staten för fortsatt drift och kapitaltäckning, det andra att banken skulle använda sina kunders sparmedel till samma sak.

Alla insättningar upp till 950 000 SEK täcks av insättningsgarantin och är helt undantagna från reglerna för Bail-in. Det gäller för såväl privatpersoner, som för alla typer av företag.

I Sverige kommer rättigheten att ta spararnas pengar och pensionsmedel endast att gälla de affärsdrivande systemkritiska bankerna som Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken.  

Kan jag lösa mitt lån när jag vill?

Du kan när som helst lösa ditt lån i förtid. Beroende på när du tog lånet gäller olika regler.

För lån utbetalda före 2006-12-31 betalar du enbart den ränta (tidigare kallad låneavgift) som är upplupen mellan senaste inbetalningsdag och dagen du löser lånet.

Har du ett lån som är utbetalt efter 2007-01-01 fram till 2010-12-31 får du dock göra en ifyllnadsbetalning av ej betald ränta (tidigare kallad låneavgift). Se mer om ifyllnadsbetalning nedan.

För lån utbetalda efter 2011-01-01 betalar du enbart den ränta (tidigare kallad lånekostnad) som är upplupen mellan senaste inbetalningsdag och dagen du löser lånet.


Ifyllnadsbetalning av ränta
Ett lån medför en högre kostnad första året för banken på grund av bland annat administrationskostnader. För enkelhets skull fördelas dock räntan (tidigare kallad låneavgift) jämt över lånets hela löptid. Detta innebär att full kostnadstäckning uppstår först när lånet slutbetalats enligt ursprunglig amorteringsplan. Vid förtidsinlösen betalas den ännu ej reglerade räntan (tidigare kallad låneavgift) fram till lösendagen tillsammans med kvarvarande skuldsaldo. Hur mycket du behöver göra som ifyllnadsbetalning framgår av skuldebrevet.


Eftersparande
Observera också att du måste efterspara till dess balans uppstått mellan din sparprestation och poängskuld. Detta gäller enbart om du har ett lån med efterspar. De flesta löser detta genom att de låter eftersparandet stå kvar och avstår från att betala in nytt eftersparande. Tänk dock på att fortsatt sparande förkortar tiden tills eftersparandet betalas ut.

 

 

 

Får arbetslösa låna hos JAK?
Man får inte automatiskt avslag på sin låneansökan för att man är arbetslös. Innan ett lån beviljas har en lånehandläggare noga förberett ditt ärende. Handläggaren har tittat på din och din eventuelle medlåntagares betalningsförmåga samt värdet på den säkerhet du tänker lämna. Därefter föredrar handläggaren ärendet för JAK Medlemsbanks lånedelegation där ärendet beviljas eller avslås. Lånedelegationen bedömer hela engagemanget, betalningsförmågan, säkerhetens värde och i viss mån vad pengarna ska användas till.
Kan jag förtidsinlösa mitt lån?

Ja, du kan förtidsinlösa ditt lån när du vill. Vissa lån har dock en kostnad i samband med förtidsinlösen eller extraamortering. Det vanligaste på nya lån är en kostnad i samband med förtidsinlösen på 1 % av inbetalt belopp. Äldre lån kan ha andra villkor.
 
Hör av dig till vår Medlemsservice för att kolla vad som gäller för just ditt lån. Det kan även vara bra att kontakta oss om du funderar på att förtidsinlösa lånet. Kanske det går att ändra villkoren så att det passar dig bättre.