Huvudmeny

Du är här

Lokalavdelning Ekonomi löpande

Lokalavdelning Ekonomi löpande

Här finner du de aktuella blanketter som ska användas för löpande redovisning, budgetarbete, ansökningar till JAK samt arbetsbeskrivningar för ekonomiarbete i LA.
 

7101.60 Lathund för kost m.m..doc 7101.44 Ersättningar och anställningar.doc 7101.42 Kontroll, attest redovisning.doc 7101.41 Regler för bidrag till LA.doc 7101.12 Ekonomiansvarig.doc 7016 Reseräkning ideella.pdf 4025 Loggbok LA.xls Budgetmall lokala aktiviteter.xlsx 4019.1 Inventering likvida medel.doc