Huvudmeny

Du är här

Lokalavdelning Ekonomi löpande

Lokalavdelning Ekonomi löpande

Här finner du de aktuella blanketter som ska användas för löpande redovisning, budgetarbete, ansökningar till JAK samt arbetsbeskrivningar för ekonomiarbete i LA.
 

4019.1 Inventering likvida medel.doc 4021 Budgetblankett LA.xlsx 4025 Loggbok LA.xls 7005.2 Ansökan om bidrag LA.doc 7016 Reseräkning ideella.pdf 7101.12 Ekonomiansvarig.doc 7101.41 Regler för bidrag till LA.doc 7101.42 Kontroll, attest redovisning.doc 7101.44 Ersättningar och anställningar.doc 7101.60 Lathund för kost m.m..doc