Huvudmeny

Du är här

Stödspar för dig som behöver låna

Stödspar för dig som behöver låna

JAKs stödsparprojekt

Stödspar är en tjänst hos JAK Medlemsbank som gör det möjligt att bedriva ett lokalt finansierings-samarbete mellan föreningar och privatpersoner. Det lokala stödsparandet används för att finansiera JAK-lån till ett eller flera projekt som har stor betydelse för bygden eller stadsdelen och som många vill stödja. Låntagaren betalar kostnaderna för lånet.

Trots att många föreningar har sin kassa på ett konto hos plusgirot eller en bank kan de inte få lån till projekt som är angelägna för bygden. Genom att flytta detta sparande till ett stödsparprojekt hos JAK blir det möjligt för JAK att lämna krediter till bygdens egna projekt.

JAK behandlar dessa krediter på samma sätt som andra medlemslån. Det sker alltså en kredithandläggning med samma prövning av betalningsförmåga och erbjuden säkerhet som för övriga medlemmar. 

Genom att JAK-lånen är billigare än vanliga banklån blir de lättare att klara av. Det omfattande lokala stödet ökar sannolikheten för att lånen sköts.

Starta ett stödsparprojekt

Kontakta oss genom att skicka ett meddelande via internetbanken. Vi behöver en allmän beskrivning samt uppgifter som gör det möjligt att bedöma återbetalningsförmåga och säkerhet. Vi behöver också veta om det finns förutsättningar för att mobilisera ett starkt stöd för projektet från privatpersoner, föreningar, företag eller det offentliga.

Vår första åtgärd är att göra en preliminär bedömning om det är möjligt att lämna en kredit till projektet. Som alltid handlar det om betalningsförmåga och säkerhet för lånet. Skälet är att man måste vara tämligen säker på att en kredit kan lämnas innan man drar igång och väcker entusiasm för projektet. Den slutgiltiga bedömningen gör vi när det börjar bli dags att utbetala lånet.

När den första bedömningen är klar är det dags att gå ut offentligt och arbeta för att vinna stöd för idén. Nu gäller det att få en inlåning till stödsparprojekt som är stor nog för att finansiera lånet. I detta skede är vi gärna med och försöker skapa PR kring projektet.