Huvudmeny

Du är här

Jag vill bli aktiv

Jag vill bli aktiv

Hur vill du engagera dig?

När du säger nej till ränta på ditt sparande eller tar lån i JAK ger du möjlighet till en ansvarsfull, långsiktig bankverksamhet. Du blir det goda exemplet! Du är också delägare i banken, vilket innebär ett ansvar. Vill du göra ännu mer?  Det finns många möjligheter.

Berätta i dina sammanhang

Vill du berätta om JAK på din arbetsplats, hemma i bostadsområdet, i föreningen, på skolan?

I vår webshop hittar du gratis tryckt material att dela ut.
Presentationer och filmer hittar du på

Anslut dig till en Lokalavdelning

Runt om i Sverige finns det engagerade medlemmar som du kan ordna aktiviteter tillsammans med. Under Lokalt hittar du kontaktuppgifter till lokalavdelningar som jobbar långsiktigt, de ordnar möten och planerar olika informationsinsatser. Ta gärna kontakt med dem om du är sugen på att engagera dig lokalt.

Om det inte finns en lokalavdelning nära dig och du vill bilda en lokalavdelning så hittar du stöd och hjälp i processen här.

Bilda lokal grupp

Vill du och dina vänner bilda en lokal grupp för att genom ett tillfälligt arrangemang eller en kampanj väcka intresse för JAK Medlemsbanks idé och verksamhet? Visst administrativt stöd finns att få även för det. Fyll i ansökan och svara på frågorna eller hör av dig.