Huvudmeny

Du är här

Hur kortet fungerar

Hur kortet fungerar

Hur kortet fungerar

JAKortet är ett betal- och kreditkort. Det innebär att till kortet får du en kredit på upp till 50 000 kr. Ansökan gör du via JAKs Internetbank. Kortet kan du använda på alla köpställen som tar emot kort, både butiker och som betalning för köp på Internet. I samband med ansökan gör vi en kreditprövning. Kortet är avsett för privatpersoner och företag som drivs som en enskild firma. Du som ansöker måste vara minst 18 år och den person som önskar ett extrakort måste vara minst 16 år.

Månaden efter ditt köp får du ett kontoutdrag och en faktura på det du handlat via JAKs Internetbank. Brytpunkten är den 10:e varje månad. Köp som du exempelvis gjort mellan 11 maj och 10 juni faktureras i slutet av juni. Betalar du hela beloppet på en gång slipper du betala någon ränta. Väljer du istället att delbetala beloppet utgår ränta på beloppet som återstår.

Extrakort

Du kan även få ett extrakort, till exempel till någon annan i familjen. Det är du som ansöker om kortet som har betalningsskyldighet även för den person som har extrakortet. Även dessa köp kommer på din faktura.

Förinbetala till ditt JAKort

Du kan förbetala till ditt JAKort med en extra inbetalning om du inte vill använda krediten. Du hittar uppgifterna som krävs för inbetalningen på din JAKort-faktura som du hittar i JAKs Internetbank under rubriken Meddelande.

Notera att det är bankgiro-numret och det unika OCR-numret på fakturan som ska användas vid extra insättning/förinbetalning.

Reseförsäkring

Till JAKortet hör en reseförsäkring från Solid. Försäkringen gäller om du betalar minst 75 procent av resan med kortet. I försäkringen ingår avbeställningsskydd, förseningsförsäkring, olycksfallsförsäkring och självriskskydd. Villkor för reseförsäkringen hittar du här.

Kostnaderna för kortet är för närvarande:

Årskostnad för kortet295 kr
Ränta från månad 29 %
Årsavgift extrakort150 kr
Kontantuttag i automat15 kr
Kontantuttag i samband med köp i affär0 kr
Valutapåslag vid köp utomlands2 %

Effektiv ränta

Den effektiva räntan innebär alla kostnader du har för kortet, det vill säga ränta, årsavgift och avi-avgift, omräknat i en procentsats.

Procentsatserna i exemplen nedan visar den effektiva räntan enligt Konsumentverkets metod att räkna. Den effektiva räntan definieras som låntagarens kostnad per år, uttryckt som en procentsats. Den effektiva räntan används för att kunna jämföra olika krediter med varandra. Angivandet av den effektiva räntan är lagstadgat och skall alltid anges vid marknadsföring av krediter.

Effektiv ränta för en kredit som betalas tillbaka på 36 månader.
10 000 kr är 15,93 %
20 000 kr är 12,66 %

Se närmare jämförande kalkyl: Konsumenternas.se

Säker distanshandel med MasterCard Secure

MasterCard Secure är en tjänst för att göra säkrare köp på internet och kräver att du har applikationen mobilt Bank-ID installerad på din mobila enhet för att verifiera köpet vid internet.

Det är internetbutiken du handlar ifrån som avgör vilken typ av säkerhet som krävs vid ett köp. Viss internetförsäljning, framförallt utanför Sverige, kräver endast giltigt kortnummer. Det är då upp till dig att avgöra om du vill gå vidare med köpet.

Kontaktlösa betalningar

Ditt nya JAKort fungerar precis som tidigare, men är nu även försett med den senaste tekniken. Nu har du möjlighet att använda dig av kontaktlösa betalningar, vilket innebär att du kan betala småköp under 200 kr utan att knappa in din PIN-kod, dvs du kan ”blippa” ditt kort. Allt du behöver göra för att betala är att hålla kortet mot kortterminalen.

Kostnad för handeln vid betalning med kort

Enligt Lagen om betaltjänster som trädde i kraft 2010 har handeln inte rätt att ta ut avgift av den som betalar med kort. Handlaren har inte heller rätt att förbjuda kortbetalning under ett visst belopp. Det här kan drabba småhandlare orättvist, när kunder använder kreditkort vid ofta återkommande betalningar till lägre belopp.

Kostnaden för handlaren är cirka 3,30 kr per transaktion med bankkort och cirka 10 kronor per transaktion med kreditkort. Detta enligt en rapport från Handelns utredningsinstitut (HUI Research) som publicerades 2012. Prisskillnaden beror bland annat på att en kredit innebär ett risktagande från bankens sida.

Ett sätt att minska kortavgiften för sin lokala handlare, är att betala större summor med JAKortet. Större inköp eller högre belopp, gör det helt enkelt mindre ekonomiskt kännbart för handlaren.

JAKortet som introducerades våren 2014 är ett kombinerat betal- och kreditkort. Det innebär att kortet är kopplat till en kredit, som kortinnehavaren ansöker om.
En gång i månaden får kortinnehavaren en faktura där köpen redovisas. Om hela skulden på fakturan betalas på en gång, slipper man räntekostnaden eftersom krediten inte har nyttjats. Om kortinnehavaren istället väljer att delbetala skulden, tillkommer ränta på den obetalda skulden.

Målet med JAKortet är att det så småningom ska kunna kopplas till medlemmens konto i JAK, och att medlemmen ska kunna välja mellan ett renodlat betalkort eller kreditkort.