JAK Göteborg

Verksamhetsområde

Kommuner som ingår: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö

JAK:s lokalavdelning i Göteborg

  • ska fungera som en demokratisk länk mellan medlemmar och huvudkontoret.
  • ska finnas som en mötesplats för kunskapsutbyte.
  • ska inspirera människor att verka för en hållbar framtid.

Öppna medlemsmöten

Ansvarsgruppen för JAK Göteborg har beslutat att hålla alla sina möten öppna för medlemmar och andra intresserade. Vi träffas på Speletshus, Djurgårdsgatan 40, en gång i månaden den andra tisdagen,  alltid klockan 18.00-20.00

danijela-froki-ZLqxSzvVr7I-unsplash.jpg

Ideologikaffe med JAK Göteborg

Ideologikaffe med JAK Göteborg är en möjlighet till att träffa JAK-aktiva och andra för samtal om aktuella och generella ämnen inom JAK:s värdesfär. Varje träff har ett tema och vi bjuder in vid regelbundna tillfällen under hösten.

Tid: Onsdag 7 augusti 2019 kl. 18.00-20.00
Plats: Plikta lekplats, Björngårdsvägen, Slotsskogen, Göteborg (om vädret tillåter)

Tema: Berätta om JAK
Anmäl intresse : jakgoteborg@gmail.com

Temat är studier i JAK:s verksamhet och förberedelse för att kunna berätta om den för intresserade utom- och innestående. Nu för tiden upplever många att JAK har blivit komplicerat. Det är utmaning att förstå hur banken fungerar, även för nyfikna, välinformerade, och vänligt sinnade vänner. Vi vill viga en serie träffar till syftet att tillsammans slipa vår förståelse för banken:

  • Vad JAK är - en demokratisk bank?
  • Ideologi och kritik - hur sammanfattas den?
  • Sparlånesystemet - vilka förklarande exempel finns?
  • Organisation - hur funkar deltagande, beslut och styrdokument?
  • Folkbildning och folkrörelse - hur folkbildar JAK?

För JAK Göteborg är Framtidsveckan förestående (30 oktober--10 november, arrangerad av Studiefrämjandet).

Under och inför träffen inventerar vi också för framtida teman, engagemang, litteraturtips, möjliga mötesplatser, o.s.v.

Inbjudan är öppen. Alla är välkomna, inom JAK med omnejd, inom Göteborg med omnejd. Anmäl dock gärna intresse så att vi som arrangerar vet hur många som kan väntas. Vid ett tillfälle i våras sammanstrålade samtalsgruppen i Slottsskogen, vilket var trevligt och populärt. Om vädret kräver meddelas alternativ plats till de som anmält intresse.

Kontakta JAK Göteborg

Özturk Demiguc: 0704 89 43 89 (Kan ge info på svenska, engelska, turkiska)
Annica Svensson: 0705 39 22 08

eller skicka en e-post till:
JAKgoteborg@gmail.com

JAK Göteborgs ansvarsgrupp 2018:
Annica Svensson
Irene Burö
Martin Ekström
Anja Annevik

Revisorer:
Gustav Eek
Ellinor Karlsson