JAK Göteborg

Verksamhetsområde

Kommuner som ingår: Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Öckerö

JAK:s lokalavdelning i Göteborg

  • ska fungera som en demokratisk länk mellan medlemmar och huvudkontoret.
  • ska finnas som en mötesplats för kunskapsutbyte.
  • ska inspirera människor att verka för en hållbar framtid.

Öppna medlemsmöten

Ansvarsgruppen för JAK Göteborg har beslutat att hålla alla sina möten öppna för medlemmar och andra intresserade. Vi träffas på Speletshus, Djurgårdsgatan 40, en gång i månaden den andra tisdagen,  alltid klockan 18.00-20.00

danijela-froki-ZLqxSzvVr7I-unsplash.jpg

Ideologikaffe

Ideologikaffe med JAK Göteborg är en möjlighet till att träffa JAK-aktiva och andra för samtal om aktuella och generella ämnen inom JAK:s värdesfär. Varje träff har ett tema och vi bjuder in vid regelbundna tillfällen under hösten.

Ideologikaffe — Etikrådet i JAK

Datum:Onsdag 4 september

Tid: kl. 18.00-20.00
Plats: Frivilligcentralen Oscars, Victoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg (prel)

Tema: Etikrådet i JAK

Anmäl intresse : jakgoteborg@gmail.com

Under JAK:s sommarseminarium 18–20 juli 2019 redogjorde JAK:s etikråd: Nikolas Berg, Eva Stenius, Rune Forssén och Anne Ribjer för sin syn på JAK:s möjligheter. Med utgångspunkt i att citera Mikael Vallström och Anders Persson: “Var finns pengarna för omställningen till ett hållbart samhälle?” gick de igenom “hållbarhetsdimensionerna” och ställde på djupet men öppet frågan om hur en etisk bank egentligen ska konstitueras: etik, moral och kultur.

Vi bjuder in till Ideologikaffe för att tillsammans gå igenom bildspelet och ställa oss själva i JAK Göteborg frågorna

  • Vad är en etisk bank?
  • Hur kan etiskt bankarbete struktureras?
  • Kan vi skicka med något tillbaka till Etikrådet?

Genomgången blir kort och syftar snarare till att väcka diskussion och utforska ämnet. Det är i andan av Ideologikaffe.

Lokalen Frivilligcentralen Oscar ligger i Victoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg, samma hus som Hagabion. Gå inte in i trapphuset. Ingången är under den högra trappan sett från spårvagnsspåren.

Under och inför träffen inventerar vi också för framtida teman, engagemang, litteraturtips, möjliga mötesplatser, o.s.v. Inbjudan är öppen. Alla är välkomna, inom JAK med omnejd, inom Göteborg med omnejd. Anmäl dock gärna intresse så att vi som arrangerar vet hur många som kan väntas.

Inbjudan Ideologikaffe — Bistå etikrådet med våra hjärtefrågor

Datum: Onsdag 18 september

Tid: kl. 18.00—20.00

Plats : Världskulturmuseets café, Södra vägen 54, Göteborg

Tema: Bistå etikrådet med våra hjärtefrågor

Anmäl intresse: jakgoteborg@gmail.com

Våra Ideologikaffeträffar är folkbildande. Diskussionerna har många gånger varit levande och taket högt nog för att de resulterat i frågor och kritik, vissa också mot JAK.
JAK har ju ett etikråd. Det borde utnyttjas och JAK Göteborg kan bidra till deras arbete med vår syn och vilka frågor vi tycker de ska driva. Vi sammanställer en topplista

Under och inför träffen inventerar vi också för framtida teman, engagemang, litteraturtips, möjliga mötesplatser, o.s.v. Inbjudan är öppen. Alla är välkomna, inom JAK med omnejd, inom Göteborg med omnejd. Anmäl dock gärna intresse så att vi som arrangerar vet hur många som kan väntas.

Kontakta JAK Göteborg

Özturk Demiguc: 0704 89 43 89 (Kan ge info på svenska, engelska, turkiska)
Annica Svensson: 0705 39 22 08

eller skicka en e-post till:
JAKgoteborg@gmail.com

JAK Göteborgs ansvarsgrupp 2018:
Annica Svensson
Irene Burö
Martin Ekström
Anja Annevik

Revisorer:
Gustav Eek
Ellinor Karlsson