Välkommen till extrastämma 23 oktober 2021

Vad kul att du vill vara med! Här nedan hittar du allt som behövs för ditt deltagande.

Extrastämman kommer att hållas genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, i enlighet med riksdagens beslut i syfte att underlätta för föreningar att hålla stämma utan risk för smittspridning av coronaviruset.

Stämmohandlingar

pexels-helena-lopes-2055231.jpg

Anmäl dig

Här kan du anmäla ditt deltagande i den digitalt uppkopplade stämman.

Digital extrastämma

Teknik

För att säkerställa att endast medlemmar med rösträtt deltar i förhandlingarna behöver alla deltagare legitimera sig med BankID. Medlemmar som inte kan eller vill använda BankID kan utöva sin rösträtt genom poströstning.

För att hålla årsstämman digitalt kommer vi använda oss av två webbaserade appar:

  • Suffra används för stämmoförhandlingarna
  • Zoom används för videomötet

För den som har möjlighet är det enklast att använda en enhet (till exempel smartphone/surfplatta) för att vara inloggad i appen för stämmoförhandlingarna och att använda en annan enhet (till exempel dator) för att delta i videomötet. Det går även att använda en och samma enhet och växla mellan de olika apparna.

För att delta behöver du en stabil internetuppkoppling samt en uppdaterad webbläsare, till exempel Firefox eller Chrome.

Tekniktest

För dig som vill ha hjälp med tekniken för att delta vid föreningsstämman, så kommer det finnas möjlighet till detta på lördagen den 23 oktober mellan kl. 08:00 och kl. 09:00.

Ombud

Om du inte har möjlighet att närvara, kan du låta dig företrädas av ett ombud. Ett ombud har enligt stadgarna rätt att företräda en (1) fysisk person som är medlem och en (1) juridisk person som är medlem.

Varje medlem som fyllt 16 år och betalat grundinsats har rösträtt på stämman. I det fall förmyndare för omyndig medlem bedömer att den omyndige kan företräda sig själv, kan en fullmakt lämnas till denne.

Fullmaktsgivaren (den som lämnar en fullmakt) kan lämna in sin fullmakt till föreningen på följande sätt:

  1. Via internetbanken – lämna ifylld fullmaktsblankett via meddelande i internetbanken, ämne "Fullmakt årsstämma 2021". Ska vara föreningen tillhanda senast kl. 09:00 den 22 oktober.
  2. Via post – lämna ifylld fullmaktsblankett samt vidimerad legitimationskontroll i ett kuvert märkt "Fullmakt årsstämma 2021" och skicka in portofritt till: FRISVAR, JAK Medlemsbank, 20305762, Vasagatan 14, 541 20 Skövde. Ska vara föreningen tillhanda senast den 22 oktober.

Här kan du ladda ned:

Poströstning

Medlemmar som inte kan eller vill delta digitalt vid årsstämman kan utöva sin rösträtt genom poströstning.

Så här poströstar du:

  1. Fyll i poströstningsformuläret och legitimationskontroll, instruktioner finner du på respektive blankett.
  2. Lägg båda dokumenten i ett kuvert som du märker med ”Extrastämma”. Skicka in portofritt till: FRISVAR, JAK Medlemsbank, 20305762, Vasagatan 14, 541 20 Skövde.
  3. Din röst måste vara föreningen tillhanda senast den 22 oktober, röster inkomna efter detta datum räknas inte.

Här kan du ladda ned:

Skriftliga frågor till styrelsen

Vid poströstning kan du ställa frågor via post till styrelsen och få ett skriftligt svar publicerat på föreningens hemsida. Frågan ska ha inkommit senast 11 oktober och svar publiceras senast den 15 oktober.