Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Medlemsstatistik

Medlemsstatistik

April 2017

Medlemsantalet är nu 37 760.

Det är ca 1 000 färre än vid samma tidpunkt för två år sedan.

I år har det kommit in 621 nya medlemmar, vilket är samma takt på inflödet som förra året, men färre än tidigare år.

Vi har svårt att behålla medlemmar i åldern 15 – 18 år.

Medlemsutveckling 2016
Vid årsskiftet var vi 37 447 medlemmar. En minskning med 710 under 2016. Det kom in 2 336 helt nya medlemmar under 2016. Genom en kampanj vi gjorde för att påminna tidigare uteslutna medlemmar med sparande, att bli medlemmar igen, fick vi tillbaka 779 medlemmar. Det blev därför en total ökning av medlemsantalet med 3 115.
 
Det är sammanlagt  3 825 medlemmar som har lämnat föreningen under 2016, varav 2 015 utträtt och 1 810 blivit uteslutna pga av ej inbetald medlemsavgift. Antal unga medlemmar i åldern 15 – 30 år har minskat med 273, från 5 974 till 5 701.
 
Medlemsantal 1 jan 2016          38 157
Medlemmar in                           3 115
Medlemmar ut                           3 825
Medlemsantal 1 jan 2017          37 447
 
Medlemsutvecklingen är olika i olika geografiska områden. Medlemsantalet minskar mer i områden utan lokalavdelning (LA) än i område med lokalavdelning, totalt sett. Hade hela Sverige sett ut som i LA-område hade det varit 41 000 medlemmar totalt. Hade hela Sverige varit utan lokalavdelningar hade det bara varit 30 000 medlemmar. Lokalavdelningarna har haft stor betydelse för medlemsvärvningen. Det ideella engagemanget för att ordna värvningsaktiviteter har tyvärr minskat under 2016. 
Lokalavdelningarna är olika stora

 

medlemsstatistik_2017-04-01.pdf medlemsstatistik_2017-03-01.pdf medlemsstatistik_2017-02-01.pdf medlemsstatistik_2017-01-01.pdf medlemsstatistik_2016-12-01.pdf medlemsstatistik_2016-10-01.pdf medlemsstatistik_2016-09-01.pdf medlemsstatistik_2016-08-01.pdf medlemsstatistik_2016-07-01.pdf medlemsstatistik_2016-06-01.pdf medlemsstatistik_2016-05-01.pdf