Huvudmeny

Du är här

JAK Medlembanks styrelse 2018

Årsstämma 2018

JAK Medlemsbank har haft årsstämma med val av ny styrelse och beslut gällande bland annat nomineringsprocess och medlemsavgift. Bland annat infördes en nomineringskommitté som kommer att ersätta den valberedningsgrupp som under årsstämman ansvarat för att nominera kandidater till valberedningen, och höjd medlemsavgift till 365 kr per år och medlem.

Det togs också beslut om att grundinsats om 300 kr gäller alla medlemmar. Vidare ändrades stadgar (första beslut) och reglemente utifrån domen i Patent- och marknadsdomstolen som vid vite förbjuder JAK att kalla sig en räntefri bank eller använda ordet lånekostnad istället för ränta.

Stämman ägde rum i biograf Odeons lokaler i Skövde Kulturhus, med omkring 50 deltagare.

- Det var en trevlig och lyckad stämma där alla visade stor förståelse för JAKs aktuella situation och hur vi gemensamt ska arbeta vidare, kommenterar vd Johan Thelander.

Den nya styrelsen består av (bakre raden från vänster) Maxwell Malavan, Per Rosengren, Inger Eriksson, Uffe Madsen, Johan Thelander (vd) Främre raden från vänster: Sten-Inge Kedbäck (vice ordförande), Monjia Manai Sonnius (ordförande), Mats Brenner. Saknas på bild gör Ali Hamidian och Pernilla Blennmyr (arbetstagarledamot).