Huvudmeny

Du är här

Delårsrapport 2017

JAK Medlemsbanks delårsrapport januari–juni 2017 är publicerad. Sammanfattningsvis har det här årets första hälft dominerats av kampanjen Frivillig medlemsinsats och medlemmarnas fortsatt höga förtroende för JAK Medlemsbank. I kampanjen erbjöds medlemmarna att satsa delar av sitt sparande för att stärka bankens kapitalbas, vilket ledde till att vi fick in 4,9 Mkr.

Det fortsatt höga förtroendet för banken visade sig även i vårens medlemsundersökning där resultatet blev ett NMI-värde (Nöjd MedlemsIndex) på 4,19 där 5 är det högsta på skalan.

En ny låneprodukt, Flexilån, lanserades i januari och innebär att låntagaren själv väljer månadsbetalning efter behov och förmåga. Utlåningen är fortsatt hög men tyvärr har det inte räckt för att banken ska kunna uppvisa ett positivt resultat. JAK Medlemsbank redovisar för perioden ett negativt rörelseresultat på drygt 1,5 Mkr.

- Vi ser faktorer i omvärlden som kommer att ha fortsatt påverkan på vår lönsamhet, men med de satsningar vi nu genomför med investeringar i bland annat nya låneprodukter, räknar vi med att kunna visa en betryggande lönsamhet inom 2–3 år, säger Johan Thelander, tillförordnad vd.

Rapporten i sin helhet kan laddas ned här.