Huvudmeny

Du är här

I JAK finns inga bonusar

Tidigare i veckan uppmärksammade olika media de höga bonusutbetalningarna inom näringslivet och finansvärlden. Bonusarna utbetalas oavsett kvalitén på det utförda jobbet och kan på sikt till och med äventyra verksamhetens överlevnad, varnar forskare.

– De mest extrema exemplen på att kortsiktiga bonusar leder till risktagande ser vi framförallt i finansbranschen, sa Per Strömberg som är professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Återigen får vi höra om bonusutbetalningar till VD:ar i näringslivet, oavsett om de har gjort ett bra jobb eller inte. TV-programmet Uppdrag Granskning avslöjade redan för 10 år sen de höga utbetalningsbeloppen, vilket då kommenterades som att kasta pengarna i sjön av forskare på Handelshögskolan.

Sen dess har mycket pengar kastats i sjön, då bonusutbetalningar är ett ständigt återkommande fenomen och där finansvärlden toppar de höga utbetalningarna. Bakom varje bonusutbetalning står kunder som har betalat räntor och avgifter till banken. Det är ironiskt nog bankkunder och framför allt låntagare, som trots en begränsad ekonomi bidrar till att hålla bonussystemen till den högsta bankledningen igång.

I JAK Medlemsbank har vi ett långsiktigt tänk för människa och miljö. Vi anser att det inte gynnar verksamheten och medlemsnyttan att ha bonusar till bankledning och styrelse. Därför har JAK aldrig betalat ut bonus till någon anställd eller styrelsemedlem.

Det är en utmaning i en verksamhet att hålla fokus på den långsiktiga hållbarheten, att låta verksamheten fortsätta att verka och generera en god kund- eller medlemsnytta.

JAK vill vara en aktör för en god ekonomi i samhället och föregå med gott exempel. JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle utan ränta och andra kapitalavkastningar som ökar de ekonomiska klyftorna till orimlighet. Verksamheten i JAK är räntefri, eftersom medlemmarna inte tar ränta av varandra.

Vår verksamhet speglas av våra värderingar, om att etiska avvägningar och den gemensamma nyttan ska vara mer vägledande än egoistiska vinstmotiv. Vi anser också att ett långsiktigt perspektiv är grundläggande för att åstadkomma en god utveckling. Där passar bonussystem inte in.

Ann-Marie Franklin
Medlemschef JAK Medlemsbank