Huvudmeny

Du är här

Fair finance Guide 2017

JAK får med beröm godkänt

Den 16 november, släppte Fair Finance Guide den årliga rankingen av bankernas hållbarhetsarbete, där JAK Medlemsbank ökade till 92 procent godkänt. Högst betyg får JAK inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, biologisk mångfald, skatteflykt och korruption.

- Det här är frågor som vi alltid har arbetat med i JAK, det tillhör grunden i vår verksamhet. Men självklart kräver det ett kontinuerligt arbete och vi är glada över att det har gett resultat, säger bankchef Magnus Frank.

I år var det fjärde gången som nätverket Fair Finance Guide granskade bankernas hållbarhetslöften. I en undersökning som de gjort framkom att 2 av 3 bankkunder tycker att etik och hållbarhet är viktigt vid val av bank. Lika många (2 av 3) kunder säger att de kan tänka sig att byta bank på grund av det.

Förutom den årliga kartläggningen av bankernas hållbarhet, gör Fair Finance Guide även fallstudier i efterhand för att kontrollera att efterlevnaden följs. Vid den senaste granskningen framkom att svenska banker via sitt ägarskap i Lundin petroleum, bidragit till folkrättsbrott i Sudan. Asiatiska banker med stora investeringar från svenska banker, finansierar kontroversiella palmoljeprojekt med skövling av regnskog i Indonesien.

- Det är viktigt att alla branscher granskas, det vill säga även bankerna. Men det ska inte behöva läggas på kunderna. Från myndighetshåll behöver vi utveckla metodiken, öka kraven på transparens och att banksekretessen luckras upp, sa finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

JAK har relativt låga hållbarhetsrisker eftersom banken bara lånar ut till små företag som är verksamma i Sverige. Banken lånar inte ut pengar till företag som är aktiva inom bland annat vapen, gruvor och fossila bränslen.

Läs hela rapporten här.

Bild: Fr v kommunikatör Louise Clausen, medlemschef Ann-Marie Franklin, finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund och bankchef Magnus Frank, i samband med den årliga rankingen Fair Finance Guide i Stockholm.