Huvudmeny

Du är här

JAK inför nya kontonummer

Alla medlemmar i JAK Medlemsbank med Bas-, Transaktions- eller Skogskonto kommer från och med 14 april att få nya nummer på sina konton. De fyra första siffrorna blir 9670 (clearingnummer), följt av en individuell nummerserie.
 
Orsaken är att JAK ansluter sig till Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar. I och med det måste JAK även göra om sina kontonummer för att följa svensk bankstandard.
 
De som främst berörs av förändringen är kontohavare med automatisk insättning av lön eller annan ersättning. Dessa måste anmäla kontoändringen till sin arbetsgivare eller den som betalar ut ersättningen.  Övriga kontohavare i JAK kommer inte att beröras av kontonummerförändringen på annat sätt än att kontot får en ny sifferserie. Det påverkar inte heller dem med autogiro till lån eller sparande.
 
De medlemmar som berörs direkt av förändringen får under v. 11 ett personligt brev från banken med närmare information.