Huvudmeny

Du är här

JAK kommenterar nya amorteringsförslaget

Finansinspektionen la igår ett förslag till regeringen om att amorteringskraven ska höjas för nya bolånetagare. JAK Medlemsbank har alltid haft höga amorteringskrav, i syfte att ge hög medlemsnytta.

Syftet med Finansinspektionens förslag är att bygga motståndskraft mot kommande finanskriser samt att få en dämpande effekt på det stegrade bostadspriserna. Sveriges hushåll har sedan flera år tillbaka en alldeles för hög skuldsättning, enligt IMF, OECD och EU. Risken är som störst hos de hushåll som vill ta stora lån i förhållande till sin inkomst. Det låga ränteläget varar inte för alltid. Finansinspektionen tror att bolåneräntan kan ligga på 5 % inom två år. Då kommer hushåll med stora skulder i förhållande till sin inkomst att drabbas hårdast.

JAK Medlemsbank har alltid haft höga amorteringskrav med max amorteringstid 50 år.

Syftet med höga amorteringskrav i JAK är främst medlemsnyttan:

  • att man som låntagare ska kunna bli skuldfri
  • att det totala räntebeloppet för lånet under hela amorteringstiden inte ska bli för stort för låntagaren

En låntagare med en längre amorteringstid betalar alltså mer i ränta, totalt sett, jämfört med ett lån med kort amorteringstid. Ju mindre du amorterar, desto mer får du betala i ränta.

Ett exempel:

Bolån:

Lånebelopp 2 milj kr, om räntan är 3 resp 4 % under hela amorteringstiden

Om amorteringstiden är 20 år blir den totala räntan 602 000 kr vid 3 % och 803 000 kr vid 4 %

Om amorteringstiden är 40 år blir den totala räntan 1 202 000 kr vid 3 % och 1 603 000 kr vid 4 %

Om amorteringstiden är 50 år blir den totala räntan 1 502 000 kr vid 3 %och 2 002 000 kr vid 4 %