Nyhet

Årsredovisning 2020

arsredovisning2020.jpg

Årets resultat landar på -7,8 miljoner, bättre än prognoser i delårsrapporten men fortfarande ett underskott.

–Bakgrunden till underskottet är den vikande utlåningen som ger minskade intäkter i kombination med ökade drifts- och personalkostnader. Vi lyckades minska kostnaderna en del under andra halvåret vilket gjorde att vi fick ett bättre resultat än vad som tidigare prognosticerats, förklarar vd Johan Thelander.

Prognoserna visar på en vändning, men det tar tid. Först om tre år väntas JAK göra överskott.

–Det tar tid att aktualisera en verksamhet som JAK:s och det krävs investeringar för att vända vårt resultat. Till en början yttrar sig detta i underskott men vi kommer successivt bygga intäktsflöden som tryggar vår verksamhet och skapar en god medlemsnytta. Vi uppfyller både kapitalkrav och klarar stresstester trots underskott, kommenterar vd Johan Thelander.

För att ta del av årets årsredovisning så besök: