Pressmeddelande

Återbetalning av låneinsatser

darius-cotoi-QdkMtbpYQ1k-unsplash.jpg

Återbetalning av låneinsatser påbörjas i juni 2019

I maj 2019 fick JAK Medlemsbank besked från Finansinspektionen att deras ansökan om återbetalning av låneinsatser gått igenom och banken får utbetala låneinsatser till låntagare som slutbetalande sina lån under juni-november 2015.

Sammanlagt ska JAK Medlemsbank utbetala låneinsatser på ca sex miljoner kronor till medlemmar som inte fått tillbaka sin låneinsats. Ansökan skickades till finansinspektionen den 27 november 2018 och nu kom det positiva beskedet efter sex månaders lång väntan.

Att inte kunna betala ut låneinsatsen till låntagare har varit tufft för JAK. Orsaken till återbetalningsstoppet var att det ställdes högre krav på storbankernas egna kapital efter finanskrisen och JAK kunde inte bemöta de höjda kapitalkraven. Men nu är JAKs ekonomi så stabil så återbetalningen kan påbörjas redan i juni 2019.

JAK Medlemsbank kommer att ansöka om att få återbetala fler låneinsatser framåt. Förhoppningsvis inom fyra-fem år ska medlemmarna fått tillbaka sina låneinsatser. Det är ca 30 miljoner Kroner som ska betalas tillbaka till medlemmarna.