Nyhet

Delårsrapport januari–juni 2020

omid-armin-DY3HobyL0Vw-unsplash.jpg

En värld och bank, i förändring

Det första halvåret 2020 har på flera sätt belyst problematiken med det nuvarande ekonomiska systemet som bygger på ständig ekonomisk tillväxt. På JAK Medlemsbank verkar vi för en förändring av det ekonomiska systemet för att möjliggöra en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi.

Resultat för januari–juni 2020 landade på minus 6 miljoner kronor. Att banken tampats med flera motgångar de senaste åren har medfört en tydlig minskning av medlemsantal och in- och utlåningsstock, vilket påverkar intäkterna negativt. Investeringar i personal och IT-infrastruktur står för största delen av kostnadsökningen jämfört med samma period föregående år. Därtill belastar sanktionsavgiften, utfärdad av Finansinspektionen, på 1,6 miljoner kronor resultatet. Helårsprognosen för 2020 visar ett underskott om ca 9 miljoner kronor.

För att vända dessa negativa trender pågår ett omfattande förändringsarbete och trots att den pågående coronapandemin inneburit både ökade kostnader och förseningar för pågående projekt ser vi med tillförsikt på framtiden.

”Det har varit ett påfrestande första halvår men vi har kommit en bra bit på vägen med att uppdatera och aktualisera verksamheten. Vi fortsätter idogt vårt förändringsarbete för att öka medlemsnyttan och återgå till att löpande återbetala medlemsinsatser”, kommenterar Johan Thelander, vd JAK Medlemsbank.

Läs hela delårsrapporten här.