Nyhet

Fair Finance Guide granskar "fossilbanker"

bildffgfossil2021hemsida.jpg

Enligt Fair Finance Guides senaste granskning fortsätter flera stora svenska banker att stödja fossilbolag trots Parisavtalet. JAK Medlemsbank lånar inte ut pengar till företag som ägnar sig åt fossil utvinning eller fossil energiproduktion. Vi är en medlemsägd bank som arbetar för en hållbar framtid för människa, miljö och ekonomi genom att verka för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.