Huvudmeny

Du är här

Delårsrapport 2018 JAK Medlemsbank

Positivt resultat första halvåret 2018

När bokslutet för januari–juni 2018 sammanställts framgick resultatet av det intensiva åtgärdsarbetet som bedrivits under hösten och våren tydligt, ett plusresultat på 0,37 miljoner kronor redovisas för perioden. Resultatet för motsvarande period 2017 visade -1,34 miljoner kronor.

Vi räknar med att uppnå en betryggande lönsamheten inom 2–3 år, att resultatet nu är positivt är en god indikation på att vi kommer att kunna leva upp till våra prognoser.

”Jag vill tacka alla medlemmar för fortsatt visat förtroende under den tuffa tid som varit och även uppmärksamma alla medarbetare som bidragit till detta fantastiska resultat” säger vd Johan Thelander.

Betyder plusresultat att JAK kommer att börja betala tillbaka de försenade låneinsatserna?
”Att vi visar en kraftig resultatförbättring stärker våra möjligheter att erhålla tillstånd att återbetala de försenade låneinsatserna.” säger vd Johan Thelander.

Ta del av delårsrapporten 2018 här (pdf)