Huvudmeny

Du är här

Om JAK

Vi verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner.
JAK Medlemsbank har banktillstånd och visar att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på kapitalavkastning.
Rättvisa och hänsyn till människor och miljö är en del av vår ideologi. Det präglar vår syn på ekonomi och all hantering av pengar.