Huvudmeny

Du är här

Penningtvätt

Penningtvätt

Varför ställer vi frågor om din ekonomi?

Enligt lagen om penningtvätt och terrorisfinansiering ska JAK Medlemsbank och alla andra banker göra en bedömning av risken för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

För att kunna göra det måste vi lära känna dig och förstå varför du använder banken. Vi gör det genom att ställa ett antal frågor kring dig och din ekonomi. Vi gör det via Internetbanken eller via en särskild blankett. Frågorna kommer även att upprepas med jämna mellanrum.

Vill du veta mer så är bra länkar att titta på:


Personer i politiskt utsatt ställning, s.k PEP


Skattskyldighet i USA. FATCA-Avtalet

Lagen om penningtvätt och terroristfinansiering

Penningtvätt är när man försöker få illegala pengar, svarta pengar, att genom olika transaktioner verka lagliga, vita, för att kunna redovisa dem öppet. Det kan handla om pengar från skattefusk, rån, stöld, narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, vapenhandel med mera. Penningtvättaren vill utnyttja banksystem för att göra det svårare att spåra pengarnas ursprung, med upplägg som kan vara mer eller mindre komplicerade. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner.

Under 2009 fick vi en ny lag om penningtvätt och terroristfinansiering. Lagen ställer stora krav på banker och finansinstitut att veta vem de har som kunder och vad kundernas pengar används till.

För att kunna uppfylla lagen är vi ibland tvungna att ställa frågor om dina transaktioner och i vissa fall begära in kopia på körkort eller annan ID handling. ID handling kräver vi in om du öppnar konto med hjälp av vår kontoöppningsblankett. Om du öppnar konto via Internetbanken identifierar du dig med hjälp av e-legitimation. Vi behöver då ingen kopia av ID handlingen.

I samband med att du gör transaktioner kan vi även komma att ställa vissa frågor till dig. Frågor som vi kan ställa är var dina pengar kommer ifrån och ändamålet med dina transaktioner och affärer. För organisationer och företag kan vi även komma att fråga om företagets verksamhet, omsättning, ägarförhållanden och hur våra tjänster kommer att användas.

Frågorna kan ibland verka närgångna men är enbart ett sätt för oss att få den koll som krävs av lagen.

Bankens skyldighet

För att bankerna inte ska utnyttjas för terrorismfinansiering är de förbjudna att göra affärer med personer eller organisationer som finns på EU:s sanktionslistor.

Bankerna är skyldiga att göra kontroller mot officiella register över individer och organisationer som myndigheterna ansett vara kopplade till terroristaktiviteter. Bankerna ska också i övrigt försöka förhindra finansieringen av terrorism. Vill du läsa mer om penningtvätt och terroristfinansiering finns det en bra hemsida som förklarar mer.

Du hittar den på www.penningtvatt.se