Maxwell Malavan

Ordförande

Ledamot sedan 2016, ordförande sedan 2020.

I JAK Medlemsbank som

 • Ordförande
 • Arbetsutskott, ordförande
 • Kreditutskott, ordförande
 • Revisions- och Riskutskott, ordförande

Utbildning

 • Fil.kand. i företagsekonomi
 • Associate Degree i Hospitality Management

Bankspecifik erfarenhet

 • Operativ: 3 år
 • Bankstyrelse: 4 år

Nuvarande befattning och övriga uppdrag

 • Kontorsområdeschef på Statens Servicecenter, Västra Regionen

Tidigare erfarenhet

 • Privatrådgivare på Skandia Bank & Försäkringar
 • Senior placeringsrådgivare på Exceed värdepappersbolag
 • Chef företagsförsäljning på Prognosia.