Huvudmeny

Du är här

Information om ersättningar

Information om ersättningar

Information om ersättningar

Inga rörliga ersättningar förekommer i JAK Medlemsbank. Föreningsstämman beslutar om arvode för styrelse och övriga förtroendevalda.
Från och med årsstämman 2018 utgår fasta arvoden till samtliga förtroendevalda.

Mer information om ersättningar hittar du i not 8 i vår årsredovisning