Huvudmeny

Du är här

Information om ersättningar

Information om ersättningar

Information om ersättningar

Inga rörliga ersättningar förekommer i JAK Medlemsbank. Föreningsstämman beslutar om arvode för styrelse och övriga förtroendevalda.

Ordförande, vice ordförande, valberedning och lekmannarevisorer har ett fast arvode. Därutöver utgår arvode efter närvaro för samtliga ledamöter och suppleanter i styrelsen och etikrådet.

Mer information om ersättningar hittar du i not 9 i vår årsredovisning.