Huvudmeny

Du är här

Frivillig medlemsinsats

Frivillig medlemsinsats

JAK Medlemsbank utvecklas och vi befinner oss i en intensiv fas med bland annat utveckling av bankens tjänster till dig som medlem. Samtidigt har kraven ökat från bland annat Finansinspektionen, som kräver att JAK, liksom alla banker, ska ha en högre kapitaltäckning. I vår strävan att fortsätta utveckla banken och samtidigt stärka det egna kapitalet, har styrelsen därför beslutat att ge dig, som är medlem, en möjlighet att bidra med en frivillig medlemsinsats.

Vad är en frivillig medlemsinsats?

En frivillig medlemsinsats innebär att delar av det egna sparandet omvandlas till en insats i banken, för att bidra till att JAK Medlemsbanks egna kapital blir starkare. En frivillig medlemsinsats omfattas inte av den statliga insättningsgarantin utan är ett ägaransvar som medför en viss risk. Just nu är banken i behov av ett ökat eget kapital. Därför ges medlemmarna möjlighet att stödja JAKs utveckling genom att betala in frivilliga medlemsinsatser och därigenom öka JAKs egna kapital.

Minsta möjliga belopp är 5 000 kr, men vi är tacksamma för alla belopp utöver det.

Om du vill gå vidare och satsa delar av ditt sparkapital i JAK, ladda ned och fyll i bifogade avtal och posta det till:

JAK Medlemsbank
Box 216
541 25 SKÖVDE

Märk kuvert "portofritt" så slipper du att betala porto.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!

Brev frivillig medlemsinsats 2017.pdf Avtal frivillig medlemsinsats aug 2017.pdf