Huvudmeny

Du är här

Kundkännedom

Kundkännedom

Därför ställer vi frågor till dig

Alla banker måste enligt lag ha uppgifter om sina kunder och känna till hur dessa kunder använder banktjänster. Vi måste förstå syftet med vår gemensamma affärsrelation och dina olika transaktioner.

JAK tar sitt samhällsansvar på stort allvar. Därför arbetar vi med att skydda våra kunder, vårt företag och samhället från brottslig verksamhet, vi motverkar penningtvätt, knarkhandel, terroristfinansiering, skattefusk med mera.

Dessa frågor är alltså ett lagstadgat krav och en del av vårt samhällsansvar som bank. Vi hoppas på din förståelse.

Har din internetbank eller ditt konto blivit blockerat?

För kunder som fått frågor vid upprepade tillfällen utan att svara måste vi tillfälligt blockera kundens konto eftersom vi enligt lag inte får tillhandahålla banktjänster till kunder vi inte känner. När du svarat på våra frågor häver vi blockeringen.

Varför frågar vi?

Vi vet att den absoluta majoriteten av våra kunder är ärliga. Men för att upptäcka det fåtal som är oärliga behöver vi utan undantag ställa frågor till alla. När du svarar hjälper du oss att förhindra brottslig verksamhet.

När du blir kund hos oss ställer vi därför en rad frågor, och vi fortsätter att ställa frågor därefter när du kontaktar oss via telefon eller via internetbanken.

Vilka frågor ställer vi?

Information vi exempelvis behöver veta är om du har regelbundna insättningar på ditt eller ditt företags konto och varifrån pengarna kommer.

Vi behöver också veta om du är en PEP, det vill säga en person i utsatt politisk ställning eller en anhörig eller en medarbetare till en person som har en hög befattning inom en stat, inom ett statligt ägt bolag eller i en internationell organisation.

Gällande organisationer frågar vi vem som äger eller har bestämmande inflytande till mer än 25%, samt vem som är verklig huvudman.

Allt du berättar omfattas av regelverket för banksekretess och är helt konfidentiellt.

Utan din information får vi inte hjälpa dig

Det är sällsynt, men när det händer får vi inte utföra vissa banktjänster åt dig. Om du vill läsa mer om varför bankerna måste fråga kan du läsa mer om bankers arbete med penningtvätt på Konsumenternas Bank- och finansbyrås hemsida.

Vill du veta mer om: