Huvudmeny

Du är här

Hållbar ekonomi

Hållbar ekonomi

Vår affärsidé är att bedriva bankverksamhet som främjar hållbarhet för människa, miljö och ekonomi. Vi verkar för ett samhälle med lägre privat skuldsättning, ett samhälle som är mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart för kommande generationer. Verksamheten styrs av en uppsättning nationella och internationella riktlinjer och vi har även egna policys och instruktioner som vägleder vårt sätt att arbeta.

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet – alltid på din sida


Vårt syfte är att möta våra medlemmars/kunders behov. Våra tjänster är prissatta enligt självkostnadsprincipen och vårt mål är att hjälpa låntagaren att bli skuldfri.

Ekologisk hållbarhet – en bank för kommande generationer


Hela vårt arbetssätt och våra produkter strävar efter att skapa ett mer hållbart samhälle för människa, miljö och ekonomi. Både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv ska tas i beaktande vid varje beslut.

Ekonomisk hållbarhet – inga vinstuttag


Som medlemsbank har vi varken avkastningskrav, vinstutdelningar eller vinstbonusar. Allt överskott återinvesteras istället i verksamheten för att öka medlemsnyttan.

Hållbarhetspolicy

Vi finansierar inget som bryter mot demokratiska metoder eller mot de mänskliga rättigheterna enligt FN:s konvention, Barnkonventionen, humanitärrätten, de tio principerna i Global Compact och OECD:s riktlinjer. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetspolicy.

Fair Finance Guide

Vi har högt hållbarhetsbetyg i den årliga granskningen av banker som genomförs av det internationella initiativet Fair Finance Guide. Högst betyg får vi för vårt hållbarhetsarbete inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, biologisk mångfald, skatteflykt och korruption.