Huvudmeny

Du är här

JAK Medlemsbanks Historia

JAK Medlemsbanks Historia

Jord Arbete Kapital

År 1965 grundades Jord Arbete Kapital - riksförening för ekonomisk upplysning, sedermera kallad JAK Riksförening. Föreningen hämtade sina idéer från en liknande rörelse i Danmark, grundad 1931.

Föreningens ändamål var att sprida kännedom om räntans skadeverkningar på samhället och att främja ekonomiskt samarbete för genomförandet av räntefri finansiering. I detta syfte utvecklades en sparlåneverksamhet under beteckningen JAK:s fördelningssystem. 1970 kunde föreningen lämna sitt första lån.

Finanskris 1990-talet och bankoktroj

Allmänhetens intresse för JAK ökade kraftigt under finanskrisen i början av 1990-talet och under loppet av några år flerdubblades medlemsantalet i föreningen. Efter organisatoriska överväganden beslöts att överföra verksamheten till en för ändamålet nybildad ekonomisk förening.

JAK ekonomisk förening övertog hela verksamheten under 1993. JAK ekonomisk förening förband sig samtidigt att driva den verksamhet som JAK Riksförening dittills bedrivit med samma inriktning. I december 1997 godkände regeringen JAK:s ansökan om att bli medlemsbank och gav föreningen så kallad bankoktroj.

Bakgrunden till JAK:s ansökan var att en särskild lagstiftning hade införts för att reglera sparlåneverksamhet i större föreningar. Enligt den nya lagen kunde JAK inte fortsätta verksamheten i sin dåvarande form. Därför övertog JAK Medlemsbank verksamheten den 30 april 1998 och driver den vidare med stöd av regeringens oktroj. Banktillståndet innebär även att försparandet omfattas av den statliga insättningsgarantin, som gäller för alla svenska banker.

JAK 50år.pdf JAK40år.pdf