Huvudmeny

Du är här

Jag är JAK - Börje

Jag är JAK - Börje

Jag är JAK - Börje

”För mig står JAK för rättvisa, sunda värderingar och hållbarhet.”

Börje har lång erfarenhet av JAK och har bland annat varit delaktig i uppbyggnaden av JAKs folkbildningsverksamhet. Här berättar han om vad JAK betyder för honom.

Hej Börje vem är du?
Idag är jag pensionär med en bakgrund som biolog och folkbildare. Har jobbat med folkbildning både på folkhögskola och på JAK Medlemsbank. Jag är även intresserad och engagerad i miljö- och klimatfrågor som idag är så viktiga för ekosystemens överlevnad på moder jord.

Varför är du medlem i JAK?
Med min bakgrund som biolog och insikten om att vi idag lever i en ohållbar situation vad gäller ekosystemens väg mot kollaps, blev jag medlem i JAK för att JAKs syn på ekonomi passade in i mina grundläggande värderingar om hållbar utveckling. Att vårt ekonomiska system idag kräver en ständig tillväxt är enligt min mening inte hållbart på sikt.

”Ekonomi bygger i grunden på vilka värderingar vi har.”

Vad betyder JAK för dig?
JAK för mig betyder att jag till största delen kan ha min ekonomi i JAK och slipper därmed vara med i, och gynna dagens spekulations- och girighetsekonomi. JAK har också betytt mycket för mig genom att jag har fått bra lån till ett fast och lågt pris.

Vilken roll har du haft i JAK?
Jag har under åren, från början på 2000-talet och fram till pensionen, varit anställd på JAK och i huvudsak jobbat med utbildning av JAKs medlemmar. Utbildningar som varit inriktade på JAKs syn på ekonomi och hur JAK fungerar som bank.

Vad tror du om JAKs framtid som folkrörelse?
Eftersom ekonomi i grunden bygger på värderingar, krävs det att en diskussion kommer till. Där har JAK som folkrörelse en stor och viktig uppgift att jobba med, tänker jag.

Till sist Börje, hur skulle du kortfattat beskriva JAK?
Rättvisa, sunda värderingar, hållbarhet.