Huvudmeny

Du är här

Jag är JAK - Sara

Jag är JAK - Sara


”JAK är en socialt ansvarsfull bank”

Sara är en mångsysslare som brinner för entreprenörskap och hållbarhet. Hon använder JAK både som privatperson och företagare. Här berättar hon mer om varför hon har valt JAK Medlemsbank.

Hej Sara, vem är du?
Jag är en entreprenör och mångsysslare, med bakgrund inom säkerhetsbranschen. Jag har en examen i terrorprevention och riskhantering, från Edith Cowan University i Australien. Som person är jag nyfiken och intresserad av hållbarhetsfrågor.

Varför är du medlem i JAK?
Därför att JAK är en socialt ansvarsfull bank som hjälper medlemmarna att bygga en stark lokal ekonomi på ett hållbart sätt. Jag gillar hur JAK-lånet är strukturerat, att man kan spara lika mycket som man lånar.

Vad betyder JAK för dig?
Det betyder flera saker. Inte bara att man hanterar lånen på ett bra sätt, utan även att JAK erbjuder folkbildning i ekonomi. Det är oerhört värdefullt i en tid när många lever i ekonomisk okunskap och har problem med att skapa sig en stabil egen ekonomi. Sen tycker jag också att JAK hjälper oss småentreprenörer utanför storstadsområdena, att bygga en stark lokal ekonomi på ett hållbart sätt.

"JAK hjälper oss småentreprenörer utanför storstadsområdena"

Vilken roll har du i JAK?
Jag är medlem sen 2012 och använder JAK både privat och i mitt företagande. I dagsläget har jag också blivit invald som lekmannarevisorsuppleant, ett uppdrag som innebär att övervaka så att saker görs rätt.

Vad tror du om JAKs framtid som en folkrörelse?
Det finns en väldigt stor potential för JAK att växa som folkrörelse, förutsatt att verksamheten anpassar sig till den marknad och den miljö vi befinner oss i idag. Exempelvis att vi har webbaserade kurser eller samarbetar med de större folkbildningsorganisationerna. Man kunde också lägga upp diskussioner och utbildningar om nya saker som e-valutor och folkfinansiering exempelvis.

Till sist Sara, kan du beskriva JAK med tre ord?
Människor, gräsrötter och holistiskt.

#jagärjak, #jagarjak, jagärjak, jagarjak