Huvudmeny

Du är här

Medlemsbanken JAKs vision

Medlemsbanken JAKs vision

Vision: Medlemsbanken JAK 2036

Styrelsen i JAK Medlemsbank har den 21 juni 2016 fastslagit bankens vision för vad vi ska ha uppnått till år 2036:

- Medlemsbanken JAK är ett kooperativ som drivs av idén om att ett samhälle med en rättvis, uthållig och räntefri ekonomi är möjligt.

- De grundläggande värderingarna formuleras i Medlemsbankens stadgar och reglemente.

- Medlemsbanken JAK verkar för en hållbar och jämbördig ekonomisk utveckling.

Medlemsbanken JAK:

- erbjuder helhetslösningar för medlemmarnas privatekonomi och för kooperativa och ägarledda företag.
 
- är den ledande spekulationsfria banken med lokala kontor till nytta för stad och landsbygd.
 
- har en marknadsandel på 5% och en betryggande kapitalbas.
 
- påverkar penningpolitiken, forskar, utbildar och folkbildar samt genomför nationella och internationella event.
 
- möjliggör en global spridning av vår verksamhet.