Huvudmeny

Du är här

Medlemsstatistik

Medlemsstatistik

Medlemsutveckling

Medlemsantalet är den 1 mars 36 575.

Medlemsstatistik mars 2018

2017

Vi har under 2017 fått 1 986 nya medlemmar. Samtidigt har vi också tappat medlemmar vilket resulterar i att medlemsantalet har sjunkit med 1 107 personer. Den 1 januari 2018 var vi 36 340 medlemmar i JAK Medlemsbank. Det ser olika ut i olika geografiska områden. Starkast är JAK i områden där lokalavdelningarna är aktiva.

Under 2017 har lokalavdelningarna i Västerås, Södra Halland, Stockholm, Göteborg, Järna-Södertälje, och Umeå varit bäst på att värva medlemmar i relation till sin befolkning.  I norra Hälsingland har medlemmar i många år varit mycket aktiva med medlemsvärvning. Om vi i hela Sverige hade haft samma medlemsvärvningstakt som i norra Hälsingland hade vi totalt varit över 100 000 medlemmar nu.  

Diagram medlemsutveckling 1997-2017