Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Presentation av styrelsen

Presentation av styrelsen

Styrelsen i JAK Medlemsbank ska bestå av minst sju och högst tretton ledamöter, inklusive ordförande. Därutöver ingår två arbetstagarrepresentanter med suppleanter i styrelsen. Vidare ingår VD som ordinarie ledamot och ställföreträdande VD som suppleant.

Den som är vald av stämman till styrelseuppdrag har en mandatperiod på maximalt tre år och kan sitta högst nio år i följd.

Om en situation skulle uppstå att ordförande under pågående mandatperiod inte kan fullfölja uppdraget, träder i första hand vice ordförande in. Skulle vice ordförande inte kunna åta sig uppdraget som ordförande, ska av styrelsen utsedd person i styrelsen träda in som ordförande fram till nästkommande årsstämma.

JAKs årsstämma 2017 som ägde rum 22-23 april i Skövde, har valt ny styrelse. Sidan uppdateras inom kort med aktuell information!Namn: Monjia Manai Sonnius
Titel/yrke: IT-handledare
Funktion i styrelsen: Ordförande
Född år: 1961
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2015
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:

Projektledare Ericsson
Product management Ericsson
Ordförande/styrelseledamot i ett antal föreningar och i facket
Tidigare styrelseuppdrag i JAK, varav 2 år som ordförande

JAK Medlembanks styrelse ordförande Lotta FribergNamn: Lotta Friberg
Titel/yrke: F.d. pedagog. Idag pensionär
Funktion i styrelsen: Vice Ordförande
Född år: 1946
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2008
Andra relevanta pågående uppdrag: Styrelseuppdrag i ideella föreningar
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Förskollärare och gymnasielärare. Har även arbetat som specialpedagog
Styrelseuppdrag i fackliga sammanhang och ideella föreningar


JAK Medlemsbank styrelse ledamot Ali HamidianNamn: Ali Hamidian
Titel/yrke: Filosofie doktor (Ph.D.)/senior forskare
Funktion i styrelsen: Ledamot
Född år: 1979
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2011
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Senior forskare, Ericsson, Kista 2015-idag
Internutbildningar arrangerade av JAK Medlemsbank 2011-idag
Erfaren forskare, Ericsson, Kista 2013-2015
Systemledare, Ericsson, Göteborg 2011-2013
Mjukvaruingenjör, Ericsson, Göteborg 2010-2011
Mjukvarudesigner, Sony Ericsson, Lund 2009-2010
Doktorsexamen i datakommunikation, LTH, Lund samt UCLA, Los Angeles 2006-2009
Teknisk licentiatexamen i datakommunikation, LTH, Lund 2003-2006
Civilingenjörsexamen i Elektroteknik, LTH, Lund 1998-2003

Namn: Sammy Almedal
Titel/yrke: VD
Funktion i styrelsen: Ledamot
Född år: 1970
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2013
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Fil.kand - Kognitionsvetenskap
ISL-Institute: Managementkonsult
Organisations-, ledarskap- och försäljningsutbildning
Västsvenska Industri- och Handelskammaren: Regionchef
Nordea Sverige AB: Senior Relationship Manager. Med de för arbetsuppgifterna relevanta interna bank- och ekonomiutbildningarna samt certifieringarna
Factum Reklambyrå: Projektledare Berghs School of Communication Professionell marknadsföring
JAK Medlemsbank: VD
Ledarinstitutet Idé och Resultat
Probana Business school 

JAK Medlemsbank styrelse ledamot Uffe MadsenNamn: Uffe Madsen
Titel/yrke: Ekonom
Funktion i styrelsen: Ledamot
Född år: 1948
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2012      
Andra relevanta pågående uppdrag:                
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Bankanställd i Danmark från 1964 till 2011
28 år som VD for Folkesparekassen (pågående)
 

 


Namn:  Sten-Inge Kedbäck
Titel: fd bankman
Funktion i styrelsen: Ledamot
Född: 1942
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan  oktober 2015
Andra relevanta pågående uppdrag:
Nämndeman i Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Göteborg.
Ledamot i Miljö-och byggnadsnämnden Orust (MP).
Kassör i Lilla Krossekärrs ekoby.
Styrelseledamot i Myckleby Fiberförening.
Arbetserfarenhet och utbildning:
Ekonom.
Bankanställd mellan åren 1964-1995 varav 20 år som bankchef.
Anställd i JAK 1996-2006 som bankchef och ett par år som VD.


Namn: Andreas Bergqvist
Titel/yrke: Civilekonom, handläggare
Funktion i styrelsen: Ledamot
Född år: 1980
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2016
Andra relevanta pågående uppdrag: -
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Arbetar som handläggare på Sida.
Magisterexamen nationalekonomi.
Tidigare arbetat som controller och redovisningsekonom.


Namn: Lotten Svensson
Titel/yrke: Civilekonom. Licentiat. Doktorand vid Universitet i Twente, Holland (1969) 
Född år: 1969
Funktion i styrelsen: Ledamot
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2016
Andra relevanta pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i Länsförsäkringar, Skaraborg rådgivande i marknadsföringsfrågor.
Kvinnlig ambassadör utsedd av NUTEK att verka för företagande.
Styrelseledamot i SmåA, småföretagets arbetslöshetskassa och Företagarnas riksorganisation samt lokalt och regionalt.
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Adjunkt  och avdelningschef vid Institutionen för Företagande, Högskolan Skövde.
Internationell koordinator, Herrljunga kommun.
Eget företag, Lotten & Company AB med inriktning på affärsutveckling och hälsa.


Namn: Maxwell Malavan  
Titel/yrke: Sektionschef på Skatteverket, Västra Regionen. 
 
Född år: 1976
Funktion i styrelsen: Ledamot
I JAK Medlemsbanks styrelse sedan: 2016
Andra relevanta pågående uppdrag: 
Ordförande i Bostadsrättsförening och kassör i idrottsförening.
Arbetslivserfarenhet och utbildning:
Fil kand i företagsekonomi samt Associate Degree i Hospitality Management.
Swedsec Licensierad privatrådgivare på Skandia Bank & Försäkringar.
Senior placeringsrådgivare på Exceed Värdepappersbolag.
Chef Företagsförsäljning på Prognosia.

Styrelsens kompetens och färdigheter enligt JAK Medlemsbanks Reglemente.pdf