Huvudmeny

Du är här

Användning av PIN-kod begränsas

Unpublished

Användning av PIN-kod begränsas

Användning av PIN-kod begränsas

På grund av ökade krav på säkerhet och som en förberedelse inför bytet till det nya banksystemet har begränsningar av användandet av PIN-kod för identifiering vid bankärenden införts i januari 2019.

Vad innebär begräsningen?
Du har endast läsrättigheter om du loggar in med PIN-kod, dvs. du kommer inte kunna göra överföringar, betalningar eller ändra några uppgifter. När det nya banksystemet tas i bruk under 2019 måste alla bankkunder ha giltigt BankID för att fortsätta använda våra banktjänster och PIN-koden försvinner helt.

Varför införs det begränsningar?
Kraven på säkerhet i banker ökar hela tiden. Ett av de viktigaste kraven är att vi är säkra på att vi gör affärer med rätt person. Speciellt i en tid när bedrägerierna och ID-stölderna ökar.  E-legitimation, som t.ex. BankID, anses vara ett av de säkraste sätten att fastställa någons identitet idag. 

Kommer JAK att ge ut BankID?
Vi utreder möjligheten att ge ut BankID men vi ser inte att det är praktiskt möjligt i samband med övergången till det nya banksystemet. Det är dock inte uteslutet att vi kommer att kunna göra det längre fram.

Kan jag använda e-legitimation från Telia?
Du kommer fortsatt kunna använda internetbanken med e-legitimation från Telia till dess att vi byter banksystem. Därefter måste du ha ett BankID.

Hur identifierar jag mig när jag ringer in till banken?
Du kan tillsvidare identifiera dig med hjälp av PIN-koden när du ringer in till oss, då kan vi inte hjälpa till med överföringar utan endast ge information om dina bankärenden. Vi kommer att återkomma med mer information om hur du kommer kunna identifiera dig i framtiden innan PIN-koden försvinner.

Hur skaffar jag BankID?
Du behöver beställa e-legitimation från en aktör som ger ut BankID. 

För aktuell lista se: bankid.com