Huvudmeny

Du är här

Reklamationer och klagomål

Reklamationer och klagomål

När du har klagomål

Om du inte är nöjd med JAK Medlemsbanks beslut utan tycker att JAK handlat fel i ditt ärende, är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter.

Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att lyssna på en missnöjd medlem och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har medlemmen rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

En väl fungerande klagomålshantering ger medlemmarna möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. En god hantering av klagomålen ger också banken möjlighet att fånga upp och förebygga problem.

Vart du ska vända dig

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till kontoret i Skövde. Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Fyll i och underteckna blanketten ”Klagomålsformulär” som du hittar här och skicka denna till bankens klagomålsansvarige till jak@jak.se eller via post till:

JAK Medlemsbank
Klagomålsansvarig
Box 216,
541 25 SKÖVDE


Besöksadress:
Vasagatan 14

 

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter att du skrivit till klagomålsansvarig fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till den allmänna Reklamationsnämndedn (Arn).
 

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet.
 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24223
104 51 STOCKHOLM
 

Du kan även kontakta konsumentvägledaren i din kommun. Du når konsumentvägledaren via din kommuns växel.
Klagomålsformulär JAK Medlemsbank.pdf