Huvudmeny

Bli medlem i den räntefria banken!

Du är här

Kostnader och insatser

Kostnader och insatser

Lånekostnad

JAKs lån är räntefria. Det du betalar är en lånekostnad som ska täcka våra kostnader för kreditrisk, administration, information och utveckling. Lånekostnaden är 3 procent på aktuell skuld för lån med säkerhet och 4,5 procent för lån utan säkerhet (så kallat blancolån).


Procentsatserna i exemplen nedan visar den effektiva räntan enligt Konsumentverkets metod att räkna. Den effektiva räntan definieras som låntagarens kostnad per år, uttryckt som en procentsats och med hänsyn till att skulden minskar. I procentsatsen ingår även eventuell uppläggnings- och aviseringsavgift.

Den effektiva räntan används för att kunna jämföra olika krediter med varandra. Angivandet av den effektiva räntan är lagstadgat och skall alltid anges vid marknadsföring av krediter. Den ersättning du eventuellt missar på ditt sparande hos oss är inte inräknad i den effektiva räntan.

Exempel:
För ett lån på 50 000 kr som betalas tillbaka på 5 år blir den effektiva räntan 3,17 procent när lånekostnaden är 3 procent. Första månadsbetalningen blir 1 792 kr inklusive sparande. Sammanlagt belopp som betalas av låntagaren blir 53 953 kr. Utöver det sparas 50 000 kr.

För ett lån på 100 000 kr som betalas tillbaka på 10 år blir den effektiva räntan 3,07 procent när lånekostnaden är 3 procent. Första månadsbetalningen blir 1 915 kr inklusive sparande. Sammanlagt belopp som betalas av låntagaren blir 115 250 kr. Utöver det sparas 100 000 kr.
 
För ett lån på 300 000 kr som betalas tillbaka på 20 år blir den effektiva räntan 3,05 procent när lånekostnaden är 3 procent. Första månadsbetalningen blir 3 240 kr inklusive sparande. Sammanlagt belopp som betalas av låntagaren blir 390 484 kr. Utöver det sparas 300 000 kr.

 

Låneinsats

Varje låntagare behöver bidra med en låneinsats på 6 procent, som du har innestående under lånets löptid. Vi använder oss av låneinsatser för att leva upp till Banklagens krav på tillräckligt kapital, för att klara de risker som utlåningen innebär. Insatsen återbetalas efter att lånet har slutamorterats.

Återbetalning av låneinsatsen sker normalt sett 7-13 månader efter lånets slutbetalning. För att återbetalning ska kunna ske, krävs godkännande av Finansinspektionen.

Information om genomsnittlig lånekostnad hos JAK Medlemsbank.pdf