Huvudmeny

Du är här

Kostnader och insatser

Kostnader och insatser

Lånekostnad

JAKs lån är räntefria. Det du betalar är en lånekostnad som ska täcka våra kostnader för kreditrisk, administration, information och utveckling. Lånekostnaden är 3,5 procent på aktuell skuld för lån med säkerhet och 5,5 procent för lån utan säkerhet (så kallat blancolån).

Procentsatserna i exemplen nedan visar den effektiva räntan enligt Konsumentverkets metod att räkna. Den effektiva räntan definieras som låntagarens kostnad per år, uttryckt som en procentsats och med hänsyn till att skulden minskar. I procentsatsen ingår även eventuell uppläggnings- och aviseringsavgift.

Den effektiva räntan används för att kunna jämföra olika krediter med varandra. Angivandet av den effektiva räntan är lagstadgat och skall alltid anges vid marknadsföring av krediter. Den ersättning du eventuellt missar på ditt sparande hos oss är inte inräknad i den effektiva räntan.

Exempel:
För ett lån på 300 000 kr med säkerhet som betalas tillbaka på 20 år blir den effektiva räntan 3,56 procent när lånekostnaden är 3,5 procent. Första månadsbetalningen blir 3 363 kr inklusive sparande. Sammanlagt belopp som betalas av låntagaren blir 405 539 kr plus låneinsats på 6 procent som blir 18 000 kr. Låneinsatsen betalas tillbaka när lånet är slutbetalt och efter godkännande av Finansinspektionen. Utöver det sparas 300 000 kr. I samband med kreditprövningen tar vi kreditupplysningar för vilka vi tar en avgift på 150 kr styck för privatpersoner om krediten blir beviljad.

För ett lån på 100 000 kr utan säkerhet som betalas tillbaka på 10 år blir den effektiva räntan 5,67 procent när lånekostnaden är 5,5 procent. Första månadsbetalningen blir 2 121 kr inklusive sparande. Sammanlagt belopp som betalas av låntagaren blir 127 832 kr plus låneinsats på 8 procent som blir 8 000 kr. Låneinsatsen betalas tillbaka när lånet är slutbetalt och efter godkännande av Finansinspektionen. Utöver det sparas 100 000 kr. I samband med kreditprövningen tar vi kreditupplysningar för vilka vi tar en avgift på 150 kr styck för privatpersoner om krediten blir beviljad.

Låneinsats

Varje låntagare behöver bidra med en låneinsats på 6- 8 procent, som du har innestående under lånets löptid. Vi använder oss av låneinsatser för att leva upp till Banklagens krav på tillräckligt kapital, för att klara de risker som utlåningen innebär. Insatsen återbetalas efter att lånet har slutamorterats.

Återbetalning av låneinsatsen sker normalt sett 7-13 månader efter lånets slutbetalning. För att återbetalning ska kunna ske, krävs godkännande av Finansinspektionen.

Information om genomsnittlig lånekostnad hos JAK Medlemsbank.pdf